Zpět na výpis

Hlavní změny v pravidlech poskytování podpor malého rozsahu (de minimis) od 1. ledna 2024

Uplynutím minulého roku skončila platnost dvou významných předpisů v oblasti poskytování státních podpor – obecného nařízení o podpoře de minimis („nařízení o de minimis“) a nařízení o podpoře de minimis pro poskytovatele služeb obecného hospodářského zájmu („nařízení o podpoře de minimis SOHZ“). S účinností od 1. ledna 2024 je nahradila nová nařízení Evropské komise.

Nejzásadnější změnou je navýšení maximálního limitu podpory de minimis. Od letošního roku členské státy mohou poskytnout podnikům podporu de minimis až do výše 300 000 eur oproti dosavadním 200 000 eur. Na 750 000 eur se zvyšuje také limit podpory de minimis pro poskytovatele SOHZ (např. poskytovatele služeb sociálních, přepravních či odpadového hospodářství), a to z dosavadních 500 000 eur. Zvýšení stropu podpory de minimis má zohlednit zejména inflaci za dobu, která uplynula od vstupu předchozích nařízení v platnost. 

Další podstatné změny doznal způsob počítání tří let, za které se maximální limit podpory de minimis stanovuje. Při počítání tříletého období se nově zohledňují tři roky předcházející dni poskytnutí podpory, nikoliv současné a dvě předchozí jednoletá účetní období (fiskální roky), jak tomu bylo dříve. 

Nařízení de minimis dále zavádí novou povinnost členských států zajistit zřízení centrálního registru podpor de minimis. Na rozdíl od předchozí úpravy, která nechávala na členských státech, zda budou využívat centrální registr či nikoliv, mají členské státy nově již povinnost zajistit zřízení takového centrálního registru. Česká republika už využívá centrální registr podpor malého rozsahu (de minimis), tato povinnost tedy není žádnou novinkou. Nařízení nicméně přineslo nové požadavky, takže budeme muset v blízké době přistoupit k úpravám centrálního registru, včetně souvisejících legislativních změn.  

Obě nařízení jsou účinná od 1. ledna 2024 a mají platit do 31. prosince 2030, přičemž s ohledem na přechodná ustanovení bude podpory de minimis dle předchozích znění nařízení možné poskytovat až do 30. června 2024. Česká republika už zahájila práce na úpravě legislativy a centrálního registru tak, abychom mohli v co nejkratší době využívat nová znění nařízení.