Implementace směrnice o digitalizaci v právu obchodních korporací

V návaznosti na digitální směrnici EU projednává v současné době Poslanecká sněmovna návrh zákona, kterým dojde k novelizaci právních předpisů v oblasti korporátního práva. Cílem nové právní úpravy je zejména zjednodušení a zrychlení zakládání společností a posílení spolupráce veřejných rejstříků členských států.

Navrhované změny se dotknou především zákona o obchodních korporacích, zákona o veřejných rejstřících a živnostenského zákona. Navrhovaná účinnost je od 1. července 2022 (vyjma několika částí týkajících se převážně nadačního rejstříku).

První významná změna se týká zavedení rejstříku tzv. vyloučených osob. Předpokládá se vytvoření neveřejné evidence, ve které budou zapsány všechny osoby, u nichž je dána překážka výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace. Do této evidence budou mít přistup pouze notáři a soudy, kteří budou provádět lustrace před zápisem konkrétní osoby do obchodního rejstříku. Evidence by pak měla být propojená napříč EU. Důvodová zpráva předpokládá, že noví členové orgánů obchodních korporací již nebudou muset dokládat výpisy z rejstříku trestů, což proces zakládání společnosti nebo zápisu nových členů výrazně urychlí. 

Vítanou novinkou je možnost založit společnost bez ohlášení živnosti. Společnost, která chce podnikat podle živnostenského zákona, musí v současnosti vyčkat na potvrzení od živnostenského úřadu a teprve poté může podat návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Nově by ale tyto procesy mohly být na sobě nezávislé. Pokud je však živnostenské podnikání jediným účelem společnosti a ta potřebné oprávnění do určené lhůty nezíská, může ji soud zrušit.

Zakládání společností s ručením omezeným usnadní i zveřejnění vzorové společenské smlouvy na stránkách ministerstva spravedlnosti.

Navrhované změny budou znamenat velké zjednodušení standardních korporátních záležitostí. Nicméně využití v praxi může být zpočátku odlišné, než jak jej zákonodárce prezentuje v důvodové zprávě. Navíc použitelnost některých navrhovaných změn bude závislá i na transpozici směrnice v ostatních členských státech. Vzhledem k tomu, že legislativní proces je teprve na počátku, může návrh ještě doznat změn.
 

Sdílet článek