Právo
2. 4. 2019

Jaké náklady při předčasném splacení hypotéčního úvěru jsou účelně vynaložené?

Česká národní banka vydala na začátku března vyjádření k účelnosti vynaložených nákladů v souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru na bydlení. Jaké náklady považuje ČNB za účelně vynaložené a související s předčasným splacením? Změní se významně jejich výpočet?

Filip Horák
Pavel Martiník

ČNB se ve svém stanovisku rozhodla sjednotit praxi na trhu s hypotékami. Jednotliví poskytovatelé totiž požadovali po spotřebitelích při předčasném splacení úvěru různé druhy nákladů spojených s tímto splacením. 

Za účelně vynaložené lze podle ČNB považovat pouze ty náklady, které jsou v daném případě věcně nutné a jejichž výše je zároveň odůvodněná. Toto kritérium tak nesplňují například neodůvodněné cestovní náklady či nadbytečné schůzky se spotřebitelem.  

Kritérium souvislosti s předčasným splacením nesplňují podle stanoviska ČNB náklady, na které nemá vliv, zda se spotřebitel rozhodl úvěr předčasně splatit (a kdy). O související náklad tak zejména nejde u provize, kterou poskytovatel úvěru vyplatil jeho zprostředkovateli za zprostředkování hypotéky, což bylo poměrně běžné. Tato provize je totiž nákladem na to, aby byla smlouva o úvěru uzavřena, nejde tedy o náklad spojený s předčasným splacením. O náklady vzniklé v souvislosti s předčasným splacením úvěru se také nejedná v případě snížení úrokových výnosů věřitele nebo úrokových nákladů věřitele z jeho dluhů.

ČNB dále specifikuje, že kritéria budou splňovat pouze takové náklady, které budou prokazatelně zaúčtovány v účetnictví věřitele. Nebudou sem spadat vnitropodnikové náklady vynaložené například jedním útvarem věřitele ve prospěch jiného nebo ty z vnitřních úrokových swapů. Naopak za způsobilé bude možné považovat zejména náklady na poměrnou část platu zaměstnance, který žádost o předčasné splacení zpracovává nebo poplatky katastru nemovitostí. 

Stanovisko uzavírá, že lze uznat a spotřebiteli naúčtovat i jiné náklady. Musely by však být vynaloženy účelně a v souladu s péčí řádného hospodáře, jenž počítá s tím, že spotřebitel může svého práva na předčasné splacení úvěru využít. 

Subjekty působící na trhu poskytování spotřebitelských úvěrů na bydlení by tak měly vyhodnotit způsob výpočtu poplatků za předčasné splacení a případně jej také upravit. Ke zvážení může být rovněž úprava smluv se zprostředkovateli.

 

 

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign