Zpět na výpis

Jaké povinnosti přinese zálohování PET lahví a plechovek

PET lahve vyhozené do žlutého kontejneru se nedaří všechny recyklovat. Pomoci by s tím mělo povinné zálohování. Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo návrh novely zákona o obalech. Shrnujeme, jaký dopad bude mít na spotřebitele i podnikatele.

O plánovaném zavedení zálohování PETek a plechovek jsme vás informovali již dříve. Princip zálohování spočívá v tom, že výrobce, ale i prodávající budou mít povinnost k částce, za kterou prodávají nápoj, připočítat částku zálohy. Aby spotřebitelé získali zálohu zpět, budou muset neponičené nápojové obaly včetně etikety odnést zpět na místo k tomu určené.


Zálohované obaly

Zálohovat se budou PET obaly a plechovky od nealkoholických nápojů o objemu 0,1 až 3 litry, dále i od některých alkoholických nápojů, které neobsahují více než 15 % alkoholu. Výjimku ze zálohování budou mít obaly od mléka a mléčných výrobků, od ledové kávy s mlékem a jednorázové skleněné obaly. Zálohování se dále nebude týkat například obalů poskytovaných při přepravě na mezinárodních trasách (např. v autobuse) nebo prodávaných v bezcelních zónách či určených pro export.

Výše zálohy zatím stále není jistá a bude stanovena vyhláškou. Ministerstvo životního prostředí ji odhaduje na minimálně 4 Kč.


Nové povinnosti

Nové povinnosti přibudou:

  • výrobcům nápojových obalů; 
  • velkoobchodům a maloobchodům (tedy posledním prodejcům);
  • operátorovi zálohového systému; a
  • běžným spotřebitelům.

Výrobci budou muset obaly u operátora registrovat a zaplatit mu zálohu a poplatek za každý obal uvedený na trh. Když bude výrobce nápoj v zálohovaném obalu prodávat poslednímu prodejci, ten bude muset kromě ceny zaplatit zálohu. Následně spotřebitel také poslednímu prodejci zaplatí kromě ceny nápoje i zálohu. Když bude spotřebitel nápojový obal vracet, poslední prodejce mu vrátí zálohu. Poslední prodejce bude následně vracet odebrané obaly operátorovi, který mu zálohy proplatí. Poslední prodejce mu naopak zaplatí manipulační poplatek jako odměnu za manipulaci s obaly. Operátor bude mít řadu povinností vztahujících se k odebraným obalům – zkontrolovat, sečíst, přepravit a zpracovat odpad z obalů. Recyklovaný materiál následně bude moci prodat (např. výrobcům). Životní cyklus materiálu by se díky tomu mohl opakovat.

Poslední prodejci (běžné prodejny, ale třeba i čerpací stanice) budou muset navíc zřídit tzv. místa zpětného odběru, kterých podle odhadů ministerstva vznikne až 11 000. Tato povinnost se vztáhne kromě kamenných prodejen i na e-shopy, které disponují vlastním rozvozem (např. Rohlík.cz nebo Košík.cz). 


Odkdy se bude zálohovat?

Ministerstvo původně odhadovalo, že zálohovat se začne od počátku roku 2025. V návrhu zákona je sice účinnost k 1. lednu 2025, nicméně ministerstvo navrhuje poskytnout rok na přípravu. Zálohování by tak mohlo být spuštěno v roce 2026. Novela je nyní na počátku legislativního procesu a zatím nebyla předložena vládě k projednání.