Jaké změny přinese návrh novely zákona o ochraně hospodářské soutěže?

Pět minut po dvanácté přichází další pokus novelizovat zákon o ochraně hospodářské soutěže. Česká republika už totiž dávno prošvihla lhůtu pro transpozici evropské směrnice. Novela má umožnit utajení identity oznamovatele, posiluje také pravomoci českého soutěžního úřadu a zpřísňuje podmínky využití institutu narovnání.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) připravil návrh novely zákona o ochraně hospodářské soutěže, který byl do konce minulého roku předložen k připomínkám. Novela má především implementovat evropskou směrnici o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž. Lhůta pro implementaci uplynula již 4. února 2021 a proti České republice je vedeno řízení pro porušení práva EU. Je proto nejvyšší čas, aby byl zákon uveden do souladu s evropskou směrnicí a Česká republika tak nebyla ze strany Evropské komise sankcionována. 

Jednou z důležitých změn je utajení identity oznamovatele protisoutěžního jednání. Oznamovatel bude moci o utajení svojí identity požádat v případě ohrožení nebo poškození jeho oprávněných zájmů. Identita následně zůstane utajena před zahájením, v průběhu i po skončení řízení, během dokazování i při přezkumu soudem a nebude se objevovat v dokumentech vydaných ÚOHS. 

Novela dále přichází s významným posílením pravomocí ÚOHS, když navrhuje, aby měl možnost využít odposlechy pořízené policií v trestním řízení, pokud má podezření na uzavření zakázané (tzv. cílové) kartelové dohody. Také stanoví výslovné oprávnění ÚOHS požadovat asistenci policie při provádění místního šetření.

Neméně významná je změna týkající se institutu narovnání. Narovnání spočívá v tom, že soutěžitel se fakticky přizná k protisoutěžnímu jednání, v důsledku čehož mu dnes musí být snížena pokuta o 20 % a současně mu nemůže být uložen zákaz plnění veřejných zakázek. To pro mnohé soutěžitele představuje hlavní motivaci pro využití narovnání. Podle navrhované novely však dojde k podstatnému zpřísnění podmínek pro využití tohoto institutu: ÚOHS bude moci snížit soutěžiteli pokutu o méně než 20 % (nejméně však o 10 %), a především pak bude možné soutěžiteli uložit zákaz plnění veřejných zakázek až na jeden rok. Tento návrh má zvýhodnit tzv. leniency program (program shovívavosti), umožňující odhalit další členy zakázaných kartelových dohod, a to na úkor uvedeného institutu narovnání.

 

Sdílet článek