Z judikatury
15. 3. 2018

Kamery, či soukromí?

Monitoring prostor pomocí kamer je v dnešní době už zcela běžná záležitost. Důvodem jejich instalace je zpravidla ochrana majetku před krádežemi či vandalismem. Jak ale ve svém nedávném rozsudku zdůraznil Evropský soud pro lidská práva, právo na soukromí máme i na veřejně přístupných místech. Umístění kamer tedy musí být vždy takové, aby do tohoto práva nezasahovalo nepřiměřeným způsobem.

Viktor Dušek
Ladislav Karas

Aktuální rozsudek se týkal instalace kamerového systému v přednáškovém sálu jedné z univerzit v Černé Hoře. Sloužit měl nejen k ochraně osob a majetku, ale též ke kontrole kvality výuky. Na přítomnost kamer si stěžovali dva z profesorů, přičemž černohorský úřad pro ochranu osobních údajů jim dal za pravdu, že umístění kamer bylo nezákonné. Když se však chtěli profesoři domoci náhrady vzniklé nemajetkové újmy, národní soudy jejich žalobu zamítly, a tak se celý případ dostal až k Evropskému soudu pro lidská práva.

Ten potvrdil, že ochrana práva na soukromí se uplatní i na veřejných místech (v přednáškovém sálu) a při výkonu ryze profesních aktivit (výuka). Každý takový zásah do soukromí přitom musí být mimo jiné odůvodněn legitimním cílem, nezbytný a přiměřený. V daném případě však uvedené podmínky naplněny nebyly. Kontrola kvality výuky nebyla dle černohorského práva vůbec zákonem povoleným důvodem pro instalaci kamer. Ani účel ochrany osob a majetku neshledal soud dostatečným, jelikož nebylo prokázáno, že by tyto hodnoty byly v přednáškových sálech ohroženy. Soud tedy rozhodl, že monitoring byl v rozporu s černohorským právem na ochranu osobních údajů a přiznal profesorům náhradu nemajetkové újmy. Jak přitom vyplývá z odůvodnění rozsudku, pokud by kamery nebyly umístěny přímo v sálech, ale u vstupu do budovy, bylo by vše naprosto v pořádku.

Problematika kamerových systémů a toho, jaké umístění ještě je přijatelné a jaké už za hranou, je velkým tématem i v České republice. Užitečným vodítkem může být v našem právním kontextu metodika Úřadu pro ochranu osobních údajů ohledně provozování kamerových systémů. Je však nutné mít na paměti, že výklad právních norem se v čase neustále vyvíjí. Navíc brzy vstoupí v účinnost obecné nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), které zvyšuje možné sankce pro všechny správce kamerových systémů se záznamem. Doporučujeme proto věnovat správnému nastavení a provozování kamerových systémů náležitou pozornost.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign