Z judikatury
18. 4. 2018

Kauza elektroměry – pro nárok na podporu se nevyžaduje jejich instalace

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu (NSS) ke vzniku nároku na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů postačovalo v roce 2010 vedle pravomocné licence tzv. první paralelní připojení k síti, tj. nevyžadovala se instalace elektroměru.

Radim Kotlaba

V daném případě se jednalo o spor mezi výrobcem elektřiny ze solárního zdroje a Státní energetickou inspekcí (SEI) o to, zda je pro vznik nároku na podporu v roce 2010 třeba instalace elektroměru. Podle názoru SEI k uvedení výrobny do provozu instalace elektroměru nutná byla. U dané výrobny k ní ovšem došlo až v lednu 2011. Výrobce elektřiny se odvolal k Městskému soudu v Praze. Ten se ovšem s názorem SEI ztotožnil. Navíc dodal, že k uvedení výrobny do provozu je dále nutné, aby výrobce uplatnil nárok na podporu za vyrobenou elektřinu již v roce uvedení výrobny do provozu (tedy v roce 2010). 

NSS dne 8. března 2018 ve svém rozsudku o kasační stížnosti odmítl výklad Městského soudu v Praze i SEI. Takový výklad by dle NSS fakticky rozšířil okruh podmínek, které by výrobna elektřiny musela splnit, aby mohla být považována za uvedenou do provozu v roce 2010, o podmínku, aby vyráběná elektřina byla změřena. NSS uvedl, že dodávka elektřiny do elektrizační soustavy v rámci tzv. prvního paralelního připojení je legální neměřenou dodávkou elektřiny v rámci odzkoušení provozu výrobny, a proto již touto dodávkou elektřiny dojde k naplnění podmínek pro uvedení výrobny do provozu v roce 2010.

Z důvodů výše uvedených NSS v rozsudku o kasační stížnosti zrušil rozsudek Městského soudu v Praze včetně jemu předcházejícího rozhodnutí SEI o udělení pokuty. Tuto kauzu bude nyní znovu projednávat SEI, přičemž v dalším řízení bude vázána názorem NSS. Lze tedy očekávat, že SEI dospěje k závěru, že ze strany výrobce elektřiny nebyl spáchán správní delikt, a řízení bude zastaveno. Obdobný vývoj lze očekávat i v ostatních skutkově obdobných případech týkajících se uvedení solárních výroben do provozu.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign