Kde odvádět DPH při pořádání odborných a vzdělávacích seminářů? SDEU rozhodl ve švédském případu

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie zamíchal kartami v určení místa zdanění při pořádání odborných a vzdělávacích seminářů. Je pro zdanění specifických kurzů a odborných výcviků určující místo jejich konání?

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v případu Srf konsulterna AB (C 647/17) rozhodl, že místem zdanění při pořádání odborného vzdělávacího semináře je místo jeho konání. Rozsudek se týkal švédské společnosti, která formou seminářů poskytuje vzdělávací a odborné výcviky jak pro členy své organizace, tak i pro třetí osoby. Většina školení se sice koná ve Švédsku, některá se ale pořádají i v jiných členských státech Evropské unie.

Program školení je předem dán, ale bývá upraven na místě v závislosti na účastnících, kteří musí mít určité dovednosti a odborné zkušenosti v oblasti účetnictví a managementu. Účast na školeních zpravidla vyžaduje registraci a platbu předem.

Společnost školení poskytuje švédským podnikatelům, proto by byla v případě uplatnění základního pravidla pro zdanění služeb automaticky zdaňována ve Švédsku. Švédský správce daně měl však pochybnost o tom, zda v daném případě nejde o službu, která by měla být zdaněna v místě, kde se vzdělávací akce koná. Tedy v místě oprávnění ke vstupu na tuto vzdělávací akci. Meritem sporu tedy bylo, zda daná školení podléhají DPH ve Švédsku (dle základního pravidla) nebo v místě konání akce (jestliže se jedná o oprávnění ke vstupu).

Švédský nejvyšší správní soud se proto obrátil na SDEU s dotazem, jak je třeba vykládat pojem „oprávnění ke vstupu na akce“, jestliže jde o vícedenní kurz účetnictví pro podnikatele, který vyžaduje předchozí registraci a platbu předem.

SDEU konstatoval, že v daném případě se o oprávnění ke vstupu na vzdělávací akci skutečně jedná a místem zdanění je proto místo konání této akce. A to bez ohledu na zvýšenou administrativní náročnost pro pořádající společnost. Skutečnost, že účast na školeních vyžaduje registraci a platbu předem, není pro určení místa zdanění relevantní.

Je tedy otázkou, do jaké míry zůstávají aplikovatelné závěry českého koordinačního výboru ohledně školení pro omezený okruh účastníků. Budou výše uvedené závěry SDEU aplikované i na školení pořádaná mateřskou společností v rámci skupiny? O dalším vývoji budeme informovat.

Sdílet článek