Zpět na výpis

KOOV: Oprava základu daně při zpětných platbách zdravotním pojišťovnám

Komora daňových poradců a Generální finanční ředitelství (GFŘ) projednali v rámci Koordinačního výboru (č. 586/15.09.2021) problematiku opravy základu daně při zpětných platbách (bonusech), které zdravotním pojišťovnám vyplácejí farmaceutické společnosti. GFŘ potvrdilo, že snížení základu daně může provést ta farmaceutická společnost, která bonus zdravotní pojišťovně vyplácí, bez ohledu na to, zda je držitelkou rozhodnutí o registraci léčivých přípravků a o jejich uvedení na český trh.

Farmaceutické společnosti (výrobci léků) dodávají léky distributorům, kteří je buď přímo nebo prostřednictvím dalších poskytovatelů zdravotních služeb dále vydávají pacientům. Pokud je pacient pojištěn u zdravotní pojišťovny, hradí mu léčivo právě pojišťovna. Ta má s výrobcem léků (farmaceutickou společností), který je držitelem rozhodnutí o registraci léčivých přípravků na trhu v České republice na základě registrace těchto léků v souladu se zákonem o léčivech, uzavřenou smlouvu o limitaci rizik/nákladů spojených s hrazením léčivých přípravků. Na základě této smlouvy výrobce léků zdravotní pojišťovně vyplácí bonus při dosažení dohodnutého limitu ročních nákladů pojišťovny na daný léčivý přípravek.

Držitel rozhodnutí o registraci léčiv může uvádět léky na český trh přímo nebo prostřednictvím importéra léčiv (tj. držitel registrace a importér jsou dvě různé osoby). Importér léky pořizuje a dodává je na český trh distributorům či poskytovatelům zdravotních služeb, kteří je dále vydávají pacientům. Ve většině případů je importér plátce DPH v České republice.

V situaci, kdy zdravotní pojišťovna uzavře smlouvu o limitaci rizik/nákladů spojených s hrazením léčivých přípravků přímo s importérem, sníží se základ daně při výplatě bonusu (zdravotní pojišťovně) právě u importéra, kterému jde výplata bonusu ekonomicky k tíži.

Pokud má však zdravotní pojišťovna uzavřenou smlouvu o limitaci rizik/nákladů spojených s hrazením léčivých přípravků s držitelem registrace, ale bonus jí ve skutečnosti vyplácí importér, vznikaly v praxi pochybnosti, kdo má provést snížení základu daně z titulu vyplaceného bonusu. GFŘ potvrdilo závěry KOOV, že pokud bude importér vyplácející bonus v závazkovém vztahu s držitelem rozhodnutí o registraci léků, může i v tomto případě provést opravu základu daně z titulu poskytnutého bonusu zdravotní pojišťovně.