KOOV upřesňuje výklad změn zákona o DPH u nemovitostí

Koordinační výbor GFŘ a Komory daňových poradců ČR se zabýval změnami zákona o DPH v souvislosti s novými stavebními předpisy. Změny budou účinné od 1. ledna 2024 a týkají se stavebnictví a dodání a nájmu nemovitých věcí.

KOOV: Oprava základu daně při zpětných platbách zdravotním pojišťovnám

Komora daňových poradců a Generální finanční ředitelství (GFŘ) projednali v rámci Koordinačního výboru (č. 586/15.09.2021) problematiku opravy základu daně při zpětných platbách (bonusech), které zdravotním pojišťovnám vyplácejí farmaceutické…

Časový test pro osvobození při vypořádání společného jmění manželů

Koordinační výbor zástupců Generálního finančního ředitelství (GFŘ) a Komory daňových poradců potvrdil, že při vypořádání společného jmění manželů se časový test pro osvobození příjmů z prodeje podílů nepřerušuje. Závěry jsou klíčové nejen pro…

KOOV: Je kompenzace za nespotřebované zboží předmětem DPH?

Komora daňových poradců České republiky (KDP) navrhla sjednocení výkladu ve věci uplatnění DPH v situacích, kdy zákazník kompenzuje svému dodavateli náklady za nespotřebovaný materiál při ukončení výrobního procesu. Příspěvek předložený…

KOOV: Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky – vědomostní test

Koordinační výbor GFŘ a Komory daňových poradců ČR uzavřel příspěvek týkající se tzv. vědomostního testu, kdy věřitel při dodání zboží nebo poskytnutí služby věděl, vědět měl či mohl, že poskytované plnění nebude řádně zaplaceno, a to s ohledem na…

KOOV: Prodej nemovitosti může představovat pozbytí obchodního závodu z pohledu DPH

Komora daňových poradců ČR předložila koordinačnímu výboru GFŘ a KDP ČR k projednání příspěvek, který se zabýval otázkou, za jakých podmínek se z pohledu DPH jedná o pozbytí obchodního závodu nebo o prodej nemovitosti.