KOOV: Je kompenzace za nespotřebované zboží předmětem DPH?

Komora daňových poradců České republiky (KDP) navrhla sjednocení výkladu ve věci uplatnění DPH v situacích, kdy zákazník kompenzuje svému dodavateli náklady za nespotřebovaný materiál při ukončení výrobního procesu. Příspěvek předložený Koordinačnímu výboru KDP a Generálnímu finančnímu ředitelství (GFŘ) reaguje převážně na rozsudek Soudního dvora Evropské unie v případu C-295/17 MEO.

Na Koordinačním výboru byly zmíněny tři situace, které mohou nastat, pokud se zákazník rozhodne ukončit výrobní proces. V prvním případě bude zákazník kompenzovat náklady na pořízení nespotřebovaného materiálu svému výrobci. V druhém případě zákazník kompenzuje náklady na likvidaci nespotřebovaného materiálu svému dodavateli a ve třetím případě dorovnává zákazník rozdíl v ceně při prodeji materiálu oproti pořizovací ceně.  

Aby mohlo být toto plnění předmětem DPH, musí podle GFŘ existovat přímá souvislost mezi dodáním zboží/poskytnutím služby a skutečně obdrženým protiplněním. Z předloženého příspěvku GFŘ vyvodilo, že mezi zákazníkem a dodavatelem existuje právní ujednání na dodání zboží, které vyžaduje určitou míru předzásobení dodavatelem. Zároveň, pokud existuje i smluvní ujednání, které upravuje následky nespotřebovaného materiálu, což dle názoru GFŘ v předložených příspěvcích existuje, může „likvidace“ nastat formou prodeje nespotřebovaných zásob a finanční kompenzací do pořizovací hodnoty zásob, nebo formou faktické likvidace nespotřebovaného materiálu. Pokud likvidace proběhne jedním ze dvou výše zmíněných způsobů, má GFŘ za to, že se jedná o poskytnutí služby za úplatu.  

V praxi bývají kompenzace často označovány jako smluvní sankce, které jsou obecně považovány za plnění mimo předmět DPH. Nicméně, v souvislosti s výše uvedeným, mohou některé smluvní sankce být předmětem české DPH. Doporučujeme prověřit vaše smluvní ujednání a zvážit, zda tyto závěry nemají dopad na již uskutečněné nebo plánované transakce. 

V případě nejasností nás kontaktujte, rádi vám se vším pomůžeme. 

Sdílet článek