Zpět na výpis

KOOV: Prodej nemovitosti může představovat pozbytí obchodního závodu z pohledu DPH

Komora daňových poradců ČR předložila koordinačnímu výboru GFŘ a KDP ČR k projednání příspěvek, který se zabýval otázkou, za jakých podmínek se z pohledu DPH jedná o pozbytí obchodního závodu nebo o prodej nemovitosti.

Prodávající se rozhodl prodat nemovitost, kterou dlouhodobě vlastní a jejíž prostory pronajímá několika nájemcům. Kupující plánuje pokračovat v pronájmu nemovitosti, a tak ji má prodávající převést včetně nájemních smluv – tj. kupující nahradí prodávajícího na pozici pronajímatele u stávajících smluv.  

Při posuzování, zda se jedná o prodej nemovitosti nebo o pozbytí obchodního závodu klade GFŘ důraz na dosavadní judikaturu Soudního dvora Evropské unie. Podle té se pozbytí obchodního závodu musí posuzovat zejména s ohledem na povahu ekonomické činnosti prodávajícího a záměr kupujícího. Pokud by se obchodní korporace zabývala developerskou činností, nemůže prodej nemovitosti včetně nájemníků představovat pozbytí obchodního majetku. Pro developera totiž nemovitost netvoří samostatnou část jeho podniku, ale spíše se jedná o zásobu určenou k prodeji. 

Dle vyjádření GFŘ lze za pozbytí obchodního závodu považovat například situaci, kdy obchodní korporace vlastnící více nemovitostí v České republice (jedná se o investora do nemovitých věcí) bude převádět nemovitou věc včetně nájemních smluv, přičemž ty při převodu nezaniknou. Zároveň tím kupující získá vhodnou skladbu aktiv, která jsou dostatečná pro pokračování v původní ekonomické činnosti prodávajícího. Podmínkou samozřejmě zůstává, že kupující tuto činnost po nabytí neukončí.  

Při pozbytí obchodního závodu je nutné také zkoumat, zda se převádí soubor složek, který je dostačující pro to, aby kupujícímu umožnil další provozování původní ekonomické činnosti. Pouhý prodej nemovitosti včetně souvisejících nájemních smluv tak nelze bez dalšího považovat za pozbytí obchodního závodu ve smyslu zákona o DPH.  

Pokud se chystáte prodávat v blízké době nemovitost, kontaktujte nás, pomůžeme vám zvolit nejvýhodnější variantu.