Kroky ČNB a jejich dopady

ČNB rozhodla o snížení základních úrokových sazeb s platností od 17. března 2020. Z pohledu daní je nejdůležitějším bodem snížení repo sazby o 50 bazických bodů na 1,75 %. Na tuto sazbu jsou na základě daňového řádu navázány úroky plynoucí ze vztahů mezi daňovým poplatníkem a správcem daně.

Důsledky pro daňový řád

Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o 14 procentních bodů platné pro první den kalendářního pololetí. Repo sazba k 1. lednu 2020 činila 2 %. Úroky stanovené dle daňového řádu za první pololetí 2020 se počítají jako repo sazba (2 %) + 14 %.

V případě, že by v současnosti vyhlášená úroková míra zůstala zachována až do 1. července 2020, bude v příštím pololetí výše úroku z prodlení podle daňového řádu vypočtena jako repo sazba (1,75 %) + 14 %.  

Do výpočtu výše úroku z prodlení však zasáhne novela daňového řádu. Systém úroků z prodlení bude touto novelou sjednocen s občanským právem na výši repo sazba + 8 %. Novelou daňového řádu bude zároveň vypuštěna konstrukce výpočtu podle sazby platné na začátku daného pololetí. Nová výše úroku z prodlení se začne uplatňovat od vstupu novely v účinnost, tedy 15 dní po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů.

V současné době čeká novela na schválení Poslaneckou sněmovnou poté, co ji na schůzi dne 18. března projednal Senát a vrátil s pozměňovacími návrhy. Lze předpokládat, že Sněmovna potvrdí na dubnové schůzi svoji původně schválenou verzi a po podpisu Prezidenta bude novela vyhlášena ve Sbírce zákonů.

Postoj ČNB ke komerčním otázkám

ČNB za současné situace předpokládá, že se banky zdrží výplaty dividend, a to až do doby odeznění akutních i dlouhodobějších důsledků epidemie nového koronaviru.

ČNB obecně komerčním bankám neurčuje pravidla pro vymáhání a správu úvěrů. Přesto poukazuje na skutečnost, že v případě, kdy došlo k dočasnému výpadku splácení z důvodu výskytu koronaviru nebo opatření s tím souvisejících, je odklad splátek vhodný způsob, jak zajistit splácení celé částky do budoucna.

Sdílet článek