Zpět na výpis

Milostivé léto pro dlužníky na zdravotním pojištění

Chystá se další milostivé léto, tentokrát zaměřené na zdravotní pojištění. Skupina poslanců nedávno předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění, na jehož základě by mělo být v případě zaplacení dlužného pojistného odpuštěno penále a náklady exekuce. Zákon se má vztahovat pouze na fyzické osoby.

Oddlužovací akce navazuje na dřívější Milostivá léta, která dopadala mimo jiné na mimořádné odpuštění daňových dluhů nebo dluhů na sociálním zabezpečení. V tomto případě se návrh zákona zaměřuje na dluhy fyzických osob (podnikatelů nebo osob bez zdanitelných příjmů) vůči zdravotním pojišťovnám vymáhané v rámci exekuce podle daňového řádu. V praxi tedy dopadne především na klienty VZP ČR.

Mimořádné odpuštění by se podle návrhu zákona mělo vztahovat na:

  • penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které ke dni doručení žádosti o odpuštění nebylo uhrazeno a pro jehož vymožení byla nejpozději k 31. prosinci 2023 nařízena daňová exekuce; a
  • částku exekučních nákladů daňové exekuce související s vymáháním dlužného pojistného nebo neuhrazeného penále, které byly stanoveny exekučním příkazem vydaným nejpozději 31. prosince 2023 a které do dne doručení žádosti o odpuštění nebyly uhrazeny.

Předpokladem zániku neuhrazeného penále a exekučních nákladů dlužníka je podání písemné žádosti o odpuštění příslušné zdravotní pojišťovně v období od 1. července 2024 až do 30. listopadu 2024. Kromě toho je nezbytné uhradit dlužné pojistné, ke kterému se vztahují, a to do 31. prosince 2024 nebo do dne splatnosti poslední splátky. Přesahuje-li dlužné pojistné 5 000 Kč mohou dlužníci totiž platby podle výše dluhu rozložit do 12, respektive do 36 měsíčních splátek.

O odpuštění mohou rovněž žádat fyzické osoby, kterým bylo penále vyměřeno, ale ještě nebylo postiženo daňovou exekucí, a to podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Po uhrazení dlužného pojistného zákon umožňuje podat žádost o tzv. odstranění tvrdosti. Podloží-li dlužník neuhrazení pojistného relevantními důvody (např. zdravotní, finanční nebo sociální situací), může být penále sníženo (obvykle alespoň o 50 %) nebo zcela odpuštěno.

Zákon o mimořádném odpuštění penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění by měl nabýt účinnosti dne 1. července 2024.