Právo
13. 12. 2017

Ministerstvo spravedlnosti chystá rekodifikaci procesního práva

Ministr spravedlnosti představil hlavní teze připravovaného civilního soudního řádu, který by měl nahradit současný občanský soudní řád (OSŘ).

Viktor Dušek
Linda Kolaříková

Po rekodifikaci občanského a obchodního zákoníku dojde i na civilní proces. Platný OSŘ je z roku 1963. Od té doby samozřejmě prošel rozsáhlými novelizacemi. Odborná pracovní skupina proto vypracovala věcný záměr základního konceptu nové úpravy. Ten se zaměří především na sporná řízení, zatímco úprava nesporných by měla zůstat vyčleněna v zákoně o zvláštních řízeních soudních z roku 2013.

Přelomovým přístupem má být široké zapojení veřejnosti do přípravy paragrafového znění návrhu zákona. Ta může věcný záměr o 293 stranách komentovat na webové stránce http://crs.justice.cz zřízené pro tyto účely.

Věcný záměr za účelem sjednocení civilního řízení vychází ze tří hlavních principů. Jednak má důsledně respektovat dispoziční zásadu spočívající na iniciativě účastníků procesu, ale i zásadu projednací. Větší důraz má klást na zásadu procesní ekonomie, tedy věcně správné, co nejrychlejší a nejméně nákladné řízení. Navrhuje se proto například zkrácení lhůty na podání dovolání, které by se navíc mělo stát řádným opravným prostředkem. Rozsudek by tak nabyl právní moci až po případném rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Ministr plánuje přípravu paragrafového znění v aktuálním volebním období. Nezbývá tak než doufat, že se podaří sladit na první pohled protichůdné změny koncepce dovolání se zmíněnou ekonomickou efektivitou řízení.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign