Zpět na výpis

Náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání se od září zvyšují

Vysoká inflace posledních měsíců má vliv i na náhrady poskytované zaměstnancům za pracovní úrazy a nemoci z povolání. Od září tak došlo k další valorizaci těchto náhrad, z níž budou těžit především zaměstnanci.

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání přísluší ve výši rozdílu mezi průměrným příjmem před úrazem a příjmem po úrazu, s připočtením případného invalidního důchodu. V důsledku zvyšování důchodů, ke kterému v nedávné době opětovně přistoupila vláda přijetím nařízení č. 136/2022 Sb., o třetím zvýšení důchodů, se tak snižuje náhrada poskytovaná zaměstnancům. Vláda proto současně odsouhlasila navýšení průměrného výdělku rozhodného pro výpočet náhrady za pracovní úraz a nemoc z povolání. Od 1. září 2022 se tedy pro účely výpočtu náhrady za pracovní úraz a nemoci z povolání zvyšuje průměrný výdělek zaměstnance, ze kterého se náhrada počítá, o 5,2 %. Ke stejné úpravě došlo i u služebního příjmu vojáků nebo policistů.

Shodně se od září navýšil i průměrný výdělek pro náhrady nákladů na výživu pozůstalých. Ta náleží pozůstalým zaměstnance, který zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Tato náhrada činí 50 % průměrného výdělku zaměstnance zjištěného před jeho smrtí, pokud vyživoval jednu osobu, a 80 % jeho průměrného výdělku, vyživoval-li více osob.

 

Máte dotaz? Napište nám.

Vybrané otázky zodpoví naši odborníci v Audiodaňovkách.

Zeptejte se nás