Z judikatury
15. 5. 2017

Nejvyšší soud: Nulová tolerance alkoholu na pracovišti neplatí

Zákoník práce sice zaměstnancům zakazuje vstupovat na pracoviště pod vlivem alkoholu, Nejvyšší soud v nedávném rozhodnutí ale konstatoval, že každé porušení této povinnosti automaticky není oprávněným důvodem pro vyhazov. Zaměstnavatelé podle něj musí zohlednit, jaké množství alkoholu v krvi bylo zjištěno, ale též dosavadní pracovní morálku zaměstnance. Rozsudek zakládá nebezpečný precedent, který mohou zaměstnanci zneužívat.

Iva Baranová
Barbora Bezděková

V projednávané kauze se zaměstnanec při vstupu na pracoviště podrobil dechové zkoušce, která naměřila 0,32 ‰ alkoholu. Při opakované kontrolní zkoušce o půl hodiny později pak hodnota klesla na 0,23 ‰. Výsledkem následného krevního testu bylo 0,11 ‰ alkoholu v krvi. Zaměstnavatel tento prohřešek vyhodnotil jako závažné porušení povinností a dal zaměstnanci výpověď. Ten se bránil, že alkohol nepožil, a platnost výpovědi napadl u soudu.

Nejvyšší soud zaměstnancově žalobě vyhověl a výpověď prohlásil za neplatnou. Hladinu alkoholu v krvi považoval za příliš nízkou na to, aby zaměstnanec skutečně mohl být alkoholem ovlivněn. Opíral se přitom o závěry soudního znalce, podle kterého lze o ovlivnění alkoholem hovořit až při hodnotě 0,5 ‰ alkoholu v krvi. Nižší množství svědčí jen o požití alkoholu, nikoli však o ovlivnění. Soud zároveň zpochybnil výsledky měření provedené analyzátorem dechu. Spolehlivá je podle něj jen krevní analýza. V prospěch zaměstnance hovořilo též jeho dosavadní chování, pro zaměstnavatele bez větších problémů pracoval již osmnáct let. Uzavřel, že zaměstnanec své povinnosti porušil. Porušení však klasifikoval jen jako méně závažné, které samo o sobě není dostatečným důvodem pro výpověď.

Benevolentní přístup Nejvyššího soudu je o to překvapivější, že zaměstnavatel prohřešek nepostihl nejpřísnější možnou sankcí – okamžitým zrušením pracovního poměru, ale jen výpovědí. Zaměstnanec si tak mohl hledat nové zaměstnání během placené dvouměsíční výpovědní doby. Zaměstnanec navíc pracoval v ocelárně, kde hrozí zvýšené riziko vzniku újmy na zdraví.

Rozsudek je dalším z řady rozhodnutí, v nichž Nejvyšší soud vychází významně vstříc zaměstnancům. Zaměstnanci se nyní vstupu na pracoviště pod vlivem alkoholu nemusejí tolik bát. Vědí, že postih takového jednání není pro zaměstnavatele jednoduchý. Zaměstnavatelům nezbývá než doporučit, aby nespoléhali jen na analyzátory dechu, ale případný pozitivní výsledek nechali ověřit krevním testem. Zároveň je potřeba jednat rychle, než hladina alkoholu klesne pod 0,5 ‰. Pokud zaměstnavatel k ukončení pracovního poměru přistoupí, měl by si připravit i další argumenty svědčící o problémové minulosti zaměstnance.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign