Daně
11. 10. 2017

Nová ohlašovací povinnost pro členy nadnárodních skupin

Dne 19. září 2017 vyšla ve Sbírce zákonů dlouho očekávaná novela zákona o mezinárodní spolupráci. Do české legislativy implementuje novou povinnost z oblasti výměny informací, tzv. „Country by country reporting“.

Daniel Szmaragowski
Soňa Saidlová

Nově mají všechny nadnárodní skupiny s ročním konsolidovaným výnosem přes 750 milionů eur povinnost podat oznámení, které obsahuje zákonem vymezené informace v členění podle zemí a jednotlivých společností skupiny. Oznámení by měla podávat mateřská či zastupující členská entita. Spolu se zákonem vyšla ve Sbírce zákonů i vyhláška, která obsahuje kromě vzoru oznámení také pokyny k jeho vyplnění. Oznámení je potřeba podat ve formátu xml, jehož vytvoření v souladu se standardizovaným schématem OECD je pak již na samotné „reportující“ entitě. Oznámení se podává do 12 měsíců od konce období, kterého se report týká.

Většiny českých subjektů, které jsou členy nadnárodních skupin, se ale týká především povinnost podat tzv. ohlášení. Je-li skupina povinna podat oznámení za období končící kdykoliv před 31. říjnem 2017, musí české entity této skupiny podat ohlášení, a to nejpozději do 31. října 2017. Ohlášení se podává na Specializovaný finanční úřad a podání lze učinit pouze prostřednictvím online formuláře v aplikaci EPO.

Finanční správa spolu s formulářem zveřejnila i nejčastější otázky a odpovědi k tomuto tématu. Ty potvrzují, že stálé provozovny ani organizační složky nemusí ohlášení ani oznámení podávat. Máte-li zájem o asistenci s podáním ohlášení či sestavením oznámení, kontaktujte nás.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign