Nové výzvy vyhlášené v souvislosti s bojem proti COVID-19

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo 2. dubna nové výzvy v programech The Country For the Future a Czech Rise Up. Programy jsou zaměřené na podporu boje s COVID-19.

Výzva v programu Czech Rise Up neboli chytré opatření proti COVID-19

Program podporuje vlastní iniciativu společností v boji proti COVID-19, přičemž žadateli mohou být i velké podniky.

Program financuje náklady vynaložené společnostmi na zavedení nových řešení do praxe, nikoliv samotný výzkum a vývoj těchto řešení. MPO uvádí jako příklady podporovaných aktivit respirátory vytištěné na 3D tiskárně, nové plicní ventilátory, aplikace usnadňující logistiku apod. Ve vymezených případech poskytne podporu i na provozní náklady, a to u projektů, které mají za cíl rozšířit kapacity výroby ochranných pomůcek nebo zavést výrobu nových řešení ochranných pomůcek.

  • Dotace na projekt činí minimálně 500 tisíc Kč a bude poskytnuta maximálně do výše podpory de minimis (tj. max. 200 tisíc eur na jednoho žadatele v období tří let).
  • Procentuální výše poskytované dotace je 50–90 % dle podporované aktivity.
  • Příjem žádostí probíhá od 2. dubna 2020.
  • Lze podat více žádostí na jedno IČO, žadatele limituje pouze maximální výše podpory de minimis.

Výzva v Programu Country For the Future

V programu, který je určen pouze pro malé a střední podniky, se může žádat o podporu na zavedení inovace do praxe. Podporována je inovace postupů (instalace nové nebo zdokonalené výrobní technologie) a organizační inovace (inovované metody logistiky, navigační systémy apod.).

  • Dotace na projekt činí maximálně 25 milionů Kč.
  • Procentuální výše poskytované dotace je 50 %.
  • Příjem žádostí probíhá od 3. dubna do 15. května 2020.
  • Lze podat maximálně dvě žádosti na jednoho žadatele (IČO).

Pokud vás možnost získat dotační prostředky zaujala, rádi s vámi prodiskutujeme specifika a cíle vašeho projektu včetně dalších podmínek stanovených konkrétní výzvou.

Sdílet článek