Daně
2. 7. 2018

Novela DPH 2019: další trojlístek změn

Návrh novely zákona o DPH vstoupil do Sněmovny. Přibližujeme další trojlístek chystaných změn.

Klára Sauerová
Petra Němcová
Nikoleta Ščasná

Vystavování dobropisů a vrubopisů
Změnou, která by mohla usnadnit deklarování opravných daňových dokladů v kontrolním hlášení, je doplnění data uskutečnění zdanitelného plnění („DUZP“) jako jedné z povinných náležitostí opravných daňových dokladů (tj. dobropis, vrubopis). V současné době se řada vystavovatelů i příjemců dobropisů a vrubopisů potýká v praxi s tím, jaké uvést datum povinnosti přiznat daň v kontrolním hlášení. Často dochází k situacím, kdy se data v hlášení vystavovatele a příjemce nespárují, je obdržena výzva a je třeba danou situaci finanční správě vysvětlit. Novela by mohla tyto nejasnosti odstranit. Jako DUZP by na opravném daňovém dokladu mělo být nově uvedeno datum provedení opravy. 

Pro doplnění uvádíme, že nový institut „vynaložení úsilí“, o kterém jsme psali v minulém vydání, se objevuje nejen u vystavení a doručení „standardního“ daňového dokladu, ale prolíná se i do oblasti oprav základu daně. V případě, že se základ daně snižuje, uvede plátce příslušnou opravu v tom zdaňovacím období, v němž vynaložil pro doručení dokladu příjemci úsilí, které po něm lze rozumně požadovat.

Oprava základu daně u nedobytných pohledávek
Spektrum možností opravy základu daně v případě nedobytných pohledávek bohužel novela nijak významně nerozšiřuje. Kromě současných možností u insolvence je de facto doplněno pouze exekuční řízení, pomineme-li případ úmrtí dlužníka. Nadále zůstává možnost opravy základu daně reálná pouze u tzv. B2B transakcí, tedy u pohledávek vzniklých mezi podnikateli.

V návrhu novely se nově umožňuje opravit základ daně i v případě neúměrně dlouhého insolvenčního a exekučního řízení, jestliže uplynulo pět let od data uskutečnění zdanitelného plnění.

V souladu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie obsahuje návrh novely možnost opravy základu daně v případě reorganizace. Podmínkou je, aby pohledávka byla zahrnuta do schváleného reorganizačního plánu a byla zohledněna úpravou základu daně. 

Omezení při volbě zdanění nájmu nemovitostí
Účinnost další významné změny se nakonec navrhuje až od roku 2021, nicméně považujeme za důležité ji zmínit. Dotkne se těch plátců, kteří pronajímají nemovitost za účelem jejího dalšího ekonomického využití. Tito se mohou v současné době rozhodnout pro zdanění nájmu. Od roku 2021 to v některých případech již nebude možné. Z důvodové zprávy vyplývá, že je to kvůli případnému zneužívání a realizování významných úspor a výhod v oblasti cash flow. Od roku 2021 by zdanění nájmu přicházelo v úvahu pouze u těch staveb, kde není 60 a více procent plochy určeno pro trvalé bydlení.

Další novinky přineseme v příštím vydání našeho měsíčníku.  

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign