Zpět na výpis

Novela DPH 2021: prodraží se zboží z e-shopů?

Při dovozu zboží se bude od 1. července 2021 DPH vybírat u všech zásilek bez ohledu na jejich hodnotu. Při nákupu zboží ze zahraniční přes e-shop tak bude mimo jiné třeba posoudit i to, zda je cena zboží uvedena včetně daně či nikoli. Zásadní otázkou je, kdo bude hradit DPH při dovozu, zda prodávající, nebo kupující, a zda se při výběru daně využije některé z nabízených zjednodušení.

Harmonizace podmínek pro evropské i zahraniční podnikatele v oblasti prodeje zboží koncovým zákazníkům si vyžádala zrušení osvobození od dovozní DPH u zásilek malé hodnoty. Tato změna je v souladu s tzv. „E-commerce DPH novelou“ účinná od 1. července 2021.

Znamená to, že zákazníci by měli o to bedlivěji sledovat, za jakých podmínek zboží z e-shopů prodávajících zboží ze zahraničí nakupují. Konkrétně, zda cena zboží uvedená na e-shopu zahrnuje dovozní DPH či nikoli. V případě, že se prodávající zaváže odvést související DPH při dovozu, může si pro odvod daně vybrat zvláštní režim jednoho správního místa (One-Stop-Shop), konkrétně modul „Dovozní režim“. O tomto režimu jsme informovali v dubnovém vydání Daňovek. Odvod daně s využitím daného zjednodušení bude možný pouze pro zásilky do vlastní hodnoty 150 eur, které nepodléhají spotřební dani.

Prodávající se zaregistruje do daného modulu a získá daňové evidenční číslo (DEČ) pro účely dovozu. Pokud není dodavatel usazený v Evropské unii, je povinen si zajistit zprostředkovatele. Předmětné DEČ předloží (většinou prostřednictvím přepravce) zástupcům celní správy při dovozu zboží do Evropské unie. Daň z titulu dovozu pak neuhradí na celnici, ale deklaruje a odvede ji na základě daňového přiznání podávaného měsíčně v rámci jednoho správního místa prostřednictvím modulu Dovozní režim.

Naopak v případě, že cena zboží nakupovaného na e-shopu nebude představovat cenu „all-inclusive“ ve smyslu zahrnutí dovozní DPH, bude za odvod DPH zodpovědný koncový zákazník. I zde bude pro zásilky vlastní hodnoty do 150 eur nepodléhající spotřební dani možné využít určitého zjednodušení v případě, že přepravu zboží zajistí subjekt, který získal speciální povolení na zvláštní celní režim pro dovoz zboží. Přepravce vybere příslušnou DPH od koncového zákazníka. Ten se tak nemusí potýkat se standardním celním řízením a nemusí si sám zajišťovat celní odbavení zásilky.

Prodejci zboží ze zahraničí by tak měli promyslet všechny možné varianty a najít optimální způsob výběru DPH z titulu dovozu zboží, a to jak pro sebe, tak pro své zákazníky.