Novela DPH 2021: Zjednodušení nejen pro e-shopy?

Nabízíte své zboží prostřednictvím e-shopů? Dopravujete zásilky malých hodnot koncovým zákazníkům napřímo i ze zemí mimo EU? Organizujete školení, koncerty, veletrhy nebo sportovní akce po celé EU? Pak zbystřete a začněte se připravovat na změny, které přináší novela DPH s plánovanou účinností od 1. července 2021. 

O novinkách jsme informovali už v červnovém vydání Daňovek. V aktuálním a dalších vydáních přineseme podrobnější informace týkající se těchto významných změn, které nás nejen v elektronickém obchodování čekají.  

Režim jednoho správního místa se v současné době využívá pro velmi omezený okruh plnění v podobě elektronicky poskytovaných služeb, telekomunikačních služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání. S novelou dochází k jeho významnému rozšíření i na ostatní služby (např. vstupenky na kulturní akce nebo veletrhy, služby související s nemovitostí či nájem dopravního prostředku) poskytované konečným spotřebitelům a také na výběr DPH z titulu prodeje zboží na dálku a dovozu zásilek malých hodnot.  

Mimo jiné to znamená, že se např. provozovatelé e-shopů nebudou muset registrovat k DPH ve všech členských státech EU, do kterých budou své zboží zasílat. Alternativou totiž bude výběr DPH, která je splatná v jiném členském státě (členském státě spotřeby), prostřednictvím jednoho správního místa (One-Stop-Shop – OSS). Jedná se o elektronický systém, do kterého plátce vstoupí v zemi svého usazení a díky kterému deklaruje a vypořádá své DPH povinnosti z vybraných plnění, která podléhají dani v ostatních členských státech.   

Jedno správní místo bude operovat v několika režimech, kterými jsou: režim Unie, režim mimo Unii a nově doplněný dovozní režim (Import One Stop Shop – IOSS). Podmínky pro využití jednotlivých režimů se na první pohled nemusí zdát jednoduché. Například subjekty neusazené v EU se mohou de facto registrovat ve všech výše uvedených režimech, a to v závislosti na druhu poskytovaného plnění.   

Režim Unie mohou subjekty neusazené v EU použít pro výběr DPH z titulu prodeje zboží na dálku v rámci Unie. Režim mimo Unii naopak použijí tyto subjekty pro všechny služby poskytované evropským konečným spotřebitelům. V případě, že se pro tento režim rozhodnou, musí jej aplikovat na všechny takto poskytované služby. Jako poskytovatelé se tak například nebudou registrovat k DPH v místě konání sportovních, kulturních či jiných vzdělávacích akcí, jako jsou různé veletrhy, výstavy či koncerty pro konečné spotřebitele. Tento mechanismus pak pro ně může být významným administrativním zjednodušením.   

Detailnější rozbor nové úpravy DPH pro elektronické obchodování je možno nalézt ve Vysvětlivkách Evropské komise, které už byly publikovány i v českém překladu.  

Sdílet článek