Zpět na výpis

Novela zákona o DPH 2024: oznamovací povinnost pro poskytovatele platebních služeb

Poslanecká sněmovna schválila návrh novely zákona o DPH, která by měla nabýt účinnosti od 1. ledna 2024. Přijaty byly pozměňovací návrhy, které souvisejí především s vývojem judikatury v oblasti formulářových podání. Zároveň Generální finanční ředitelství vydalo Informaci k novým povinnostem pro poskytovatele platebních služeb týkajícím se oznamování údajů do Centrálního elektronického systému platebních informací (CESOP).

Návrh zákona o DPH vychází ze změn evropské legislativy, podle které vznikne CESOP. Nová legislativa ukládá poskytovatelům platebních služeb povinnost vést evidenci o přeshraničních platbách a jejich příjemcích a údaje z této evidence předávat správci daně. Jeden z pozměňovacích návrhů upřesňuje, že oznámení obsahující údaje z evidence o přeshraničních platbách a jejich příjemcích bude formulářovým podáním tak, jak ho definuje daňový řád. Bude tak podzákonným právním předpisem stanoveno, jaký formát a náležitosti, včetně podrobné obsahové struktury, má dané oznámení mít.

V této souvislosti GFŘ uveřejnilo Informaci, kde oznamuje, že podání Oznámení údajů pro účely CESOP je možné testovat od 16. října 2023. Již nyní tedy poskytovatelé platebních služeb mohou v testovacím prostřední finanční správy vyzkoušet formulářové podání. Cílem je také eliminovat případné chyby před spuštěním ostrého provozu.

Na stránkách finanční správy jsou základní informace k CESOPu a veškerá doplňková dokumentace, k níž patří např. i pokyny vydané Evropskou komisí, které sice nejsou právně závazné, ale poskytují praktické tipy.