Zpět na výpis

Novela zákoníku práce: pravidla home office se významně změnila

Návrh novely zákoníku práce míří do Poslanecké sněmovny. Od podzimu minulého roku, kdy byl návrh poprvé zveřejněn, doznal značných změn, mimo jiné i v oblasti pravidel pro práci z domova. Změny lze z pohledu zaměstnavatelů hodnotit velmi pozitivně.

Změny u privilegovaných skupin zaměstnanců

Jednou z nejdiskutovanějších oblastí byl nárok na práci z domova pro zaměstnance, kteří pečují o děti do 15 let nebo jinou závislou osobu a pro těhotné zaměstnankyně. Novela tyto osoby stále zvýhodňuje, nemají však již na práci z domova nárok. Aktuální znění novely jim dává možnost o práci na dálku žádat s tím, že pokud zaměstnavatel nevyhoví, musí zaměstnanci podat písemné odůvodnění. Významnou změnou je také snížení věkové hranice dětí – do kategorie rodičů budou spadat jen zaměstnanci s dětmi mladšími 9 let. 


Dohoda zůstává povinná

Návrh novely i nadále počítá s tím, že bude nezbytné s každým zaměstnancem, který bude (byť i jen jednorázově) pracovat z domova, uzavírat písemnou dohodu o práci na dálku. Oproti původnímu návrhu novely byl ale vypuštěn obsáhlý seznam povinných náležitostí této dohody. Stále doporučujeme, aby dohoda upravila alespoň způsob komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, způsob přidělování práce a její kontroly, způsob náhrady vzniklých nákladů a zejména způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnavatelem, včetně její kontroly a možnosti vstupu zaměstnavatele do místa výkonu práce za účelem objasnění příčiny a okolností vzniku pracovního úrazu. Oblasti BOZP bude třeba věnovat významnou pozornost – návrh novely nepřináší žádnou zvláštní úpravu pro práci na dálku. Povinnosti i odpovědnost zaměstnavatele jsou stejné, jako v případě, kdy zaměstnanec pracuje na pracovišti, i když zaměstnavatel logicky nebude mít stejnou možnost ovlivnit podobu místa výkonu práce či jej průběžně kontrolovat.


Významné změny úpravy náhrady nákladů zaměstnance

Nejkontroverznějším bodem novely je od počátku regulace náhrady nákladů zaměstnance. Od prvotního návrhu, který obsahoval povinnost zaměstnavatele platit zaměstnanci za každou započatou hodinu práce tzv. energetický paušál ve výši 2,80 Kč, se novela významně posunula. K dnešnímu dni návrh počítá se třemi možnostmi náhrady nákladů zaměstnance pracujícího z domova, a to

  • (i) s náhradou reálně vynaložených nákladů, 
  • (ii) s poskytnutím paušálu na zvýšené náklady na energie ve výši stanovené vyhláškou ministerstva práce a 
  • (iii) s ujednáním, že zaměstnanci nepřísluší žádná nebo mu přísluší jen částečná náhrada nákladů. 

Tuto změnu hodnotíme jako velmi pozitivní – vláda pochopila požadavky praxe, kdy mnozí zaměstnanci i zaměstnavatelé považují práci z domova především za benefit, který zaměstnancům čas i náklady spíše šetří.

Vítáme, že v návrhu novely došlo k posunům. Po zveřejnění první verze novely jsme varovali, že navrhované znění přinese významnou administrativní i finanční zátěž zaměstnavatelů, která by v konečném důsledku mohla vést k omezování práce z domova. Změny jsou z našeho pohledu pozitivní. Otázkou nadále zůstává, jaké bude finální znění novely po ukončení legislativního procesu a kdy novela nabude účinnosti.