Zpět na výpis

Novinky ve zdaňování zaměstnanců v roce 2023

S novým rokem přicházejí změny ve zdaňování zaměstnanců a v sociálním a zdravotním pojištění. Zvyšuje se maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a tím i limit, od kterého se mzda daní 23% sazbou daně. Pro mnohé zaměstnavatele bude zajímavá možnost slevy na odvodech za tzv. ohrožené zaměstnance. A téměř po dvaceti letech se významně zvyšuje limit příjmů rozhodných pro vznik povinnosti podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Zvýšení maximálního ročního vyměřovacího základu

Maximální roční vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení se letos zvyšuje na 1 935 552 Kč. Tato změna se projeví i v oblasti daně z příjmů fyzických osob. Příjmy zaměstnanců překračující tuto částku budou daněny 23% sazbou daně (v rámci měsíčních mezd činí hranice 161 296 Kč). Do tohoto limitu se i nadále uplatní 15% sazba daně. Zvýšení minimální mzdy

Od ledna 2023 se zvýšila minimální mzda z 16 200 Kč na 17 300 Kč. Minimální zaručená hodinová mzda vzrostla na 103,80 Kč. V důsledku toho se zvyšuje minimální měsíční vyměřovací základ pro zdravotní pojištění u zaměstnanců. Tím dochází i ke zvýšení slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení (tzv. „školkovné“) a limitu příjmu pro nárok na výplatu daňového bonusu na dítě.Povinnost podat daňové přiznání u fyzických osob

Zvyšuje se limit zdanitelných příjmů, kdy nastává povinnost fyzické osobě podat přiznání k dani z příjmů, a to z dosavadních 15 000 Kč na 50 000 Kč za rok. Uplatní se až při podávání v roce 2024.

Zároveň i zaměstnanci budou moci za zdaňovací období 2023 dosáhnout větších zdanitelných příjmů jiných než ze zaměstnání bez nutnosti podávat daňové přiznání. Tento limit se zvýšil z 6 000 Kč na 20 000 Kč ročně. Za splnění dalších zákonných podmínek budou moci zaměstnanci požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování.Limit pro účast na nemocenském pojištění 

Rozhodný příjem zaměstnanců pro účast na nemocenském pojištění se od ledna zvýšil na částku 4 000 Kč měsíčně. Příjem z dohody o pracovní činnosti do tohoto limitu tak nebude podléhat odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Současně, za splnění dalších podmínek stanovených zákonem o daních z příjmů, bude příjem do tohoto limitu podléhat srážkové dani (limit 10 000 Kč pro uplatnění srážkové daně u dohod o provedení práce zůstává zachován). 


 

 

 Sleva na odvodu pojistného za tzv. ohrožené zaměstnance

Od 1. února 2023 budou zaměstnavatelé moci využít 5% slevu na pojistném na sociální zabezpečení u vybraných zaměstnanců (např. mladší 21 let, starší 55 let a další) pracujících na zkrácený úvazek. Na místo standardních 24,8 % z vyměřovacího základu za zaměstnavatele budou moci odvádět pouze 19,8 %. O této změně a jejích podmínkách jsme detailně informovali v srpnových Daňovkách.