Z judikatury
18. 7. 2017

NSS: částečný platební výměr nelze vydat

Daňový řád podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS) neumožňuje vydat platební výměr jen na část daně. O naději na rychlejší vracení nesporné části odpočtu tak přišli plátci DPH, kterým správce daně zadržuje kvůli několika málo fakturám mnohdy milionové nadměrné odpočty.

Veronika Červenková
Jana Fuksová

Krajský soud v Praze na podzim s odkazem na zásadu daňové neutrality a další obecné principy správy daní dovodil možnost vydat částečný platební výměr na nespornou část zadržovaného nadměrného odpočtu (resp. umožnil vydat platební výměr na část daně). Stalo se tak přesto, že daňový řád takový typ rozhodnutí nezná. Rozsudek vyvolal řadu otázek, z nichž se nejpalčivější zdála být ta, zda lze částečný platební výměr vydat i bez žádosti daňového subjektu. Případem se na základě kasační stížnosti finanční správy zabýval počátkem léta i NSS.
 
Soudci NSS dali za pravdu zástupcům finanční správy, když jednoznačně uzavřeli, že daňový řád neumožňuje vydat částečný platební výměr. Rozsudek se opírá zejména o nemožnost aplikovat instituty správního řádu, který zná částečná rozhodnutí, v daňových záležitostech. Stát může obecně činit jen to, co mu zákon umožňuje a nelze tedy správci daně dávat další procesní možnosti nad rámec daňového řádu. V rozhodování svou roli sehrálo i to, že zavedení nového typu rozhodnutí by výrazně ovlivnilo celý daňový proces a v praxi by zřejmě tato možnost přinesla více otázek než odpovědí. Zmírnění negativních následků dlouhého zadržování nesporné části nadměrného odpočtu se plátci musí domáhat jinými instrumenty, jejichž využití je vždy nutno zvážit podle konkrétních skutkových okolností.

Možnosti rychlejšího vracení nesporných nadměrných odpočtů tak snad přinese až tzv. samovyměření, které by ministerstvo financí rádo zavedlo spolu s novým zákonem o daních z příjmů již od roku 2020. Se samovyměřením se lze zatím setkat jen u daně z hazardních her. Na konkrétní podobu samovyměření v oblasti DPH a úpravu částečného platebního výměru si budeme muset počkat.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign