Z judikatury
12. 10. 2016

NSS: správce daně musí zajistit výslech klíčového svědka

Zpochybňuje finanční úřad uskutečnění dodávek nebo služeb, neboť je pro něj váš dodavatel nekontaktní? Nejvyšší správní soud ve svém nedávném rozsudku potvrdil, že finanční úřad musí vynaložit veškeré úsilí a procesní prostředky k zajištění výpovědi svědka, kterého daňový subjekt navrhne a který se z hlediska prokázání dodávek jeví jako klíčový.

Jana Pytelková Svobodová
Martina Valachová

Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí 4 Afs 32/2016-40 posuzoval přístup správce daně, jenž v rámci daňové kontroly zpochybnil daňovou uznatelnost nákladů na zprostředkovatelské služby od „nekontaktního dodavatele“. Daňový subjekt správci daně výslech tohoto svědka navrhl, poskytl mu telefonní spojení i adresu, na níž se svědek zdržoval. Tento svědek nebyl fiktivní osobou, nicméně se pokusům o provedení výslechu obratně vyhýbal. Správce daně nejprve dožádal provedení výslechu u finančního úřadu místně příslušného bydlišti svědka, avšak tomu se nepodařilo svědeckou výpověď zajistit. Poté, co se svědek i přes předchozí telefonický příslib ke správci daně k poskytnutí výpovědi nedostavil, správce daně již další pokusy neučinil a konstatoval, že daňový subjekt neunesl důkazní břemeno.

Takový přístup finančního úřadu označil NSS za nepřijatelný. Pokud daňový subjekt navrhne výpověď svědka, která může být stěžejní pro posouzení věci, a tento svědek není fiktivní či zcela nedohledatelnou osobou, je správce daně povinen vynaložit veškeré možné úsilí k získání takové výpovědi. Této povinnosti jej nezbavuje ani to, že za účelem provedení výslechu svědka učinil dožádání u jiného správce daně.

Finanční úřady mají k zajišťování výpovědí „nespolupracujících“ svědků mnohdy poměrně laxní přístup a zdaleka nevyužívají všech zákonných možností, například předvedení Policií ČR. Je proto třeba se v obdobných situacích zajištění svědeckých výpovědí aktivně dožadovat. V tom může být oporou i výše citovaný judikát.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign