Z judikatury
17. 1. 2018

NSS: Uplynutí prekluzivní lhůty je nutné zkoumat i u zajišťovacích příkazů

Nejvyšší správní soud (NSS) se zabýval otázkou, zda uplynutí prekluzivní lhůty pro stanovení daně znemožňuje vydat zajišťovací příkazy a zda je správce daně vůbec povinen běh lhůty zkoumat. Soud dal za pravdu daňovým subjektům. Zachování lhůty je podmínkou nejen pro samotné „doměření“ daně, ale také pro vydání zajišťovacího příkazu.

Jana Fuksová
Karolína Tomsová

Odvolací finanční ředitelství se v řízení o odvolání proti zajišťovacím příkazům odmítlo zabývat námitkou uplynutí lhůty pro stanovení daně. Tuto podmínku je dle jeho názoru třeba zkoumat jen ve vyměřovacím řízení a pro zajišťovací příkazy dosud nesplatné daně na základě platebních výměrů nemá význam. Pro ně postačuje, že existují platební výměry. Případné námitky týkající se nesplnění zákonných podmínek pro stanovení daně měly být uplatněny v řízení o odvolání proti platebním výměrům a nikoli proti následně vydaným zajišťovacím příkazům.

NSS se s tímto názorem neztotožnil. Námitka uplynutí lhůty pro stanovení daně je podle jeho názoru relevantní jak v řízení vyměřovacím, tak i při zajištění. Pokud daňový subjekt v odvolání proti vydaným zajišťovacím příkazům namítne uplynutí lhůty pro stanovení daně, musí se s tím správce daně přesvědčivým způsobem vypořádat. V opačném případě je rozhodnutí správce daně nepřezkoumatelné, a tudíž nezákonné. Je přitom lhostejné, zda zajišťovacím příkazům předcházelo vydání platebních výměrů, nebo zda má ke stanovení daně teprve v budoucnu dojít.

NSS odmítl také postup krajského soudu, který sám posoudil, zda k prekluzi práva stanovit daň došlo. Vlastní úvahou tak doplnil daňová rozhodnutí, která však místo toho měl pro nedostatky v odůvodnění zrušit. Ačkoli v řízení o kasační stížnosti nebylo prokázáno, že by prekluzivní lhůta pro stanovení daně skutečně uplynula, zrušil NSS rozhodnutí o odvolání proti zajišťovacím příkazům a spolu s ním i samotné zajišťovací příkazy. Tento rozsudek dále potvrzuje, že zajišťovací příkazy by měly být skutečně vydávány jen v mimořádných a velmi dobře odůvodněných případech.

 

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign