Zpět na výpis

Odklad reportingu podle směrnice DAC 6 v České republice a jiných státech EU

Česká republika využila možnosti odložit oznamovací povinnost plynoucí ze směrnice DAC 6 na první měsíce roku 2021. To umožnila tzv. směrnice COVID-19 DAC vydaná v reakci na pandemii COVID-19. Některé členské státy k tomu ale nepřistoupily, nebo jen v omezeném rozsahu. Napříč Evropou tedy neplatí jednotné termíny.

Jak už jsme vás informovali, Česká republika už od počátku léta avizovala, že možnost posunout datum, od kdy bude nutné přeshraniční transakce oznamovat, využije. 25. září 2020 nabylo účinnosti nařízení vlády, které odkládá lhůty stanovené pro oznamování přeshraničních uspořádání. Nařízení stanovuje následující lhůty: 

  • u přeshraničních uspořádání, jejichž první krok byl realizován v období od 25. června 2018 do 30. června 2020, se lhůta pro oznámení prodlužuje do 1. března 2021
  • u přeshraničních uspořádání, jejichž první krok byl realizován nebo které byly zpřístupněny pro zavedení či byly připraveny k zavedení v období od 1. července 2020 do 31. prosince 2020, se lhůta pro oznámení prodlužuje do 1. února 2021
  • u přeshraničních uspořádání, ve vztahu k nimž poskytnul vedlejší zprostředkovatel podporu, pomoc nebo poradenství do dne 31. prosince 2020, se lhůta pro oznámení prodlužuje do 1. února 2021
  • v případě aktualizace údajů ve vybraných schématech týkajících se změn, ke kterým došlo do 31. prosince 2020, se lhůta pro oznámení prodlužuje do 30. dubna 2021

Pozn. Při stanovení lhůt pro oznámení přeshraničních uspořádání jsou brány v potaz víkendy. 

Přestože byla oznamovací povinnost plynoucí z českého práva odložena, je třeba si uvědomit, že k tomuto kroku u několika členských států EU nedošlo. Mezi ně patří například Německo, Rakousko a Finsko. 

V Německu k žádnému odkladu nedošlo a nově vzniklé přeshraniční transakce po 1. červenci 2020 se musí ohlásit do 30 dnů. Transakce, jejichž první krok byl realizován před tímto datem, musely být ohlášeny do 31. srpna 2020. Také Finsko se rozhodlo dodržet původně plánované lhůty. V Rakousku došlo k efektivnímu posunu lhůt pouze o tři měsíce, což znamená, že nedodržení oznamovací povinnosti bude sankcionováno až od 1. listopadu 2020. 

Společnosti a skupiny působící i v jiných státech než v České republice tak musí počítat s rozdílným nástupem oznamovací povinnosti vyplývající z lokálních legislativ.