Zpět na výpis

Outsourcing ve finančních službách – nově a přísněji

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) vydal nové a přísnější pokyny k outsourcingu, které dopadnou na všechny subjekty podléhající jeho dohledu, včetně platebních institucí a institucí elektronických peněz. Pokyny EBA vznikají především v reakci na digitalizaci finančního sektoru, v důsledku které se hojně objevují nová a komplexnější fintechová outsourcingová uspořádání. V platnost vstoupí 30. června 2019.

Pokyny mají harmonizovat úpravu, která je nyní roztříštěna do jednotlivých právních předpisů Evropské unie a členských států, potažmo do různých forem doporučení dozorových orgánů. Budou mít vliv také např. na oblast outsourcingu cloudových služeb. Současně jasně definují okolnosti, za kterých bude určitá činnost považována za klíčovou, a dodatečné povinnosti, které je následně při jejím outsourcování nezbytné splnit.  

Při outsourcingu je nejprve třeba posoudit, zda není jeho předmětem činnost klíčová. Test, který má být pro tento případ využit, se zaměřuje na řadu aspektů. Mezi ně patří například: (i) posouzení, zda se outsourcovaná činnost bezprostředně dotýká poskytování finančních služeb; (ii) způsob, jakým outsourcování dané činnosti ovlivní schopnost subjektu finanční služby poskytovat; (iii) dopad outsourcingu do oblasti řízení rizik, compliance, auditu apod. 

Působnost pokynů je nově rozšířena na oblast vnitroskupinového outsourcingu, což je oproti původním pokynům z roku 2006 zásadní změna a dotčené subjekty se tedy budou muset potýkat s dodatečnou administrativní zátěží. Dobrou zprávou je, že se cloudová řešení nebudou a priori považovat za klíčovou činnost a budou podléhat stejnému testu jako činnosti ostatní.

Posoudí-li podnik činnost jako klíčovou, bude následně nezbytné dodržet řadu dalších povinností, které pokyny stanoví. Ty dopadají zejména do oblasti řízení rizik a právních prověrek vhodnosti subjektu, který by měl outsourcovanou službu vykonávat. Dodržovat pokyny může být poměrně náročné zejména pro fintechové společnosti, které budou nově muset splňovat řadu přísných požadavků na řídící a kontrolní systém.

Očekáváme, že se Česká národní banka rozhodne těmito pokyny řídit a dotčené instituce v uvedeném termínu zahrnou všechny postupy, které pokyny o outsourcingu stanoví, do svých vnitřních předpisů, smluvní dokumentace a interních procesů.