Zpět na výpis

Oznamovací povinnost v oblasti uhlíkového cla (CBAM) je platná už od 1. října

Společnostem dovážejícím vybrané výrobky ze zemí mimo EU, jejichž výroba je náročná na emise CO2 (např. cement, hliník, hnojiva, elektřina, vodík, železo a ocel a následné produkty, jako jsou například šrouby a svorníky), vzniká od 1. října 2023 povinnost hlásit dovoz těchto výrobků a související emise na jejich výrobu (uhlíkovou stopu).

Prozatím se jedná pouze o hlášení tzv. dovezených emisí, nikoliv o povinnost platby uhlíkového cla při dovozu (CBAM). Platit uhlíkové clo se začne až od roku 2026.

Reportovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí, přičemž výkaz je nutné podat vždy do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení daného čtvrtletí. První výkaz (za čtvrté čtvrtletí roku 2023) tedy bude třeba podat do konce ledna 2024, a to prostřednictvím speciálního elektronického portálu.

Celní správa v této souvislosti vydala na svých webových stránkách první krátkou informaci: Informační povinnost správce cla ve věci mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích | Celní správa ČR (celnisprava.cz). V ní uvádí, koho se bude tato oznamovací povinnost týkat, a také odkazuje na související evropskou legislativu, mimo jiné i na seznam výrobků s oznamovací povinností.

Doporučujeme všem společnostem, které oznamovací povinnosti mohou podléhat, aby věnovaly této oblasti pozornost. V případě potřeby vám rádi pomůžeme identifikovat, zda se na vaši společnost tato povinnost vztahuje, a poradíme, jaké údaje budete muset vyžadovat od vašich obchodních partnerů ze zemí mimo EU, a jak samotný výkaz sestavit.