Zpět na výpis

Platnost dočasné ochrany se prodlužuje. Cizinci se musí registrovat na webu

V listopadovém vydání Daňových a právních aktualit jsme informovali o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje platnost dočasné ochrany o jeden rok. Novela v průběhu ledna úspěšně prošla všemi fázemi legislativního procesu, a Ministerstvo vnitra ČR tak mohlo nabytím její účinnosti spustit proces prodlužování dočasné ochrany. K prodlužování dočasné ochrany dochází v Evropské unii koordinovaně.

Návrh novely, který projednávala vláda na konci listopadu 2022 (označovaný jako „Lex Ukrajina IV“), počítal se dvěma možnými scénáři. Oba prodlužovaly platnost dočasné ochrany o další rok. Jedna varianta počítala s automatickou prolongací, druhá podmiňovala prodloužení registrací cizince přes internetový portál MV ČR a následnou návštěvou příslušného pracoviště Odboru azylové a migrační politiky za účelem přelepení vízového štítku v cestovním pasu. Vybrána nakonec byla druhá, náročnější varianta, a to i za účelem evidence držitelů dočasné ochrany, kteří v ČR stále pobývají.

Ministerstvo 30. ledna 2023 spustilo nový systém internetového objednávání pro cizince (tzv. FRS – Foreigners reservation system), který všem držitelům dočasné ochrany umožní registraci k jejímu prodloužení. Registrací v systému a vyplněním jednoduchého formuláře dojde k prodloužení dočasné ochrany do 30. září 2023 a zároveň si cizinec vybere termín, kdy se má dostavit na pracoviště MVČR k přelepení vízového štítku. Tím se dočasná ochrana dále prodlouží do 31. března 2024. Změnu termínu bude možné provést pouze jednou. Zaměstnavatelé by neměli opomíjet svou oznamovací povinnost plynoucí ze zákona o zaměstnanosti a o prodloužení statusu dočasné ochrany svých zaměstnanců informovat úřad práce.

Systém neumožňuje pod jednu registraci zahrnout více dospělých osob. Každá zletilá osoba musí uvést unikátní e-mail. Společnou registraci lze provést pouze pro nezletilé dítě.

 

Prodlužují se i všechny výhody, například volný přístup na trh práce nebo zdravotní pojištění 

Registrací k prodloužení dočasné ochrany i následným vyzvednutím nového vízového štítku se prodlužují i všechny výhody, které je na základě tohoto pobytového oprávnění možné čerpat. Cizinci tak budou i nadále disponovat volným přístupem na trh práce, možnostmi vzdělávání i přístupem do systému veřejného zdravotního pojištění. Pokud se cizinec nezaregistruje k prodloužení včas (nejpozději do 31. března 2023), platnost jeho dočasné ochrany zanikne a bude muset podat žádost o novou. Stejný scénář čeká i ty osoby, které se do 30. září 2023 nedostaví na pracoviště MV k vylepení nového vízového štítku. Na tyto situace musí pamatovat i zaměstnavatelé, neboť zánikem platnosti dočasné ochrany cizinci ztrácí volný přístup na trh práce. Jejich další zaměstnávání by tak bylo v rozporu se zákonem. Řešením je podání nové žádosti o dočasnou ochranu.


Závěrem připomínáme, že novela nepřinesla žádné změny, co se týká zákazu přechodu na standardní pobytová oprávnění, ani nemožnosti sekundární migrace – tedy udělení dočasné ochrany v ČR osobám, které o ni již požádaly v jiném členském státě EU. Dlouhodobý scénář budoucího vývoje tak stále není jasný a bude nutné jej vyřešit v dalších novelách tohoto zákona.