Platnost vystavených certifikátů A1 v souvislosti s pandemií COVID-19

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) informuje, že migrující osoby a jejich zaměstnavatelé nemají povinnost oznamovat dočasnou změnu situace, tj. home office na území České republiky či v zahraničí, místně příslušné ČSSZ.

Dočasné omezení volného pohybu osob kvůli pandemii COVID-19 způsobilo, že jsou někteří zaměstnanci nebo OSVČ dočasně nuceni vykonávat svou výdělečnou činnost na území členského státu EU, kde mají své bydliště (tzv. home office), přičemž ten může být odlišný od státu, kde tuto výdělečnou činnost před pandemií COVID-19 vykonávali. ČSSZ ubezpečuje, že tato skutečnost není relevantní změnou okolností odůvodňující změnu státu pojištění.

Migrující osoby (zaměstnanci, OSVČ) a zaměstnavatelé tak nemají povinnost oznamovat tuto dočasnou změnu situace (tj. home office na území České republiky či v zahraničí) místně příslušné ČSSZ. Také nevzniká povinnost vracet už vystavené potvrzení o příslušnosti k českým právním předpisům sociálního zabezpečení (certifikáty A1), za předpokladu, že po ukončení mimořádných omezení budou tyto osoby ve výdělečné činnosti na území více členských států pokračovat tak, jak tomu bylo předtím.

Podle informací uveřejněných ČSSZ by obdobně měly postupovat i instituce sousedních států, tj. Slovenska, Polska, Německa a Rakouska, dále Francie, Belgie, Lucemburska a Švýcarska.

Výše uvedené závěry jsou aplikovatelné pro oblast pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, která je v EU sjednocená.

Toto ale neplatí pro daň z příjmů, kde by výkon výdělečné činnosti zaměstnanců či OSVČ v režimu home office na území státu bydliště mohl vést k daňovým dopadům nejen na straně zaměstnavatele, ale i na straně zaměstnance, popřípadě OSVČ. Doporučujeme tedy v této oblasti obezřetnost.

Sdílet článek