Poslední výzva Operačního programu Zaměstnanost: podpora na vzdělávání zaměstnanců

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo 15. března 2019 výzvu na podporu profesního vzdělávání zaměstnanců v oblasti IT, jazyků, soft skills a odborných dovedností, která bude s velkou pravděpodobností poslední. Podporu mohou získat všechny podniky v celé ČR (včetně Prahy), jediným omezením lokality zůstává, že samotné vzdělávání nesmí probíhat v hlavním městě. Žádosti jsou přijímány do 15. května 2019.

Konkrétně bude možné v rámci výzvy podpořit vzdělávání v následujících oblastech:
 • obecné IT, 
 • měkké a manažerské dovednosti, 
 • jazykové vzdělávání, 
 • specializované IT, 
 • účetní, ekonomické a právní kurzy, 
 • technické a jiné odborné vzdělávání,
 • interní lektor (výdaje na oblast Interní lektor nesmí překročit 20 % celkových způsobilých výdajů projektu).
Mezi způsobilé výdaje nebudou patřit takové kurzy, které podniky organizují proto, aby naplnily závazné vnitrostátní normy, například školení požární ochrany, první pomoci, školení řidičů a další.
Míra podpory může pro velké podniky dosáhnout 50–85 % způsobilých výdajů, přičemž záleží na tom, v jakém režimu budou veřejnou podporu čerpat. Výši způsobilých výdajů projektu limituje minimální hodnota 500 tisíc Kč a maximální částka 10 milionů Kč.
Pro posouzení vhodnosti výzvy pro vaši společnost mohou být klíčová následující hodnotící kritéria (včetně maximálního bodového potenciálu):
 • podíl účastníků na počtu pracovníků (25 b.),
 • podíl účastníků ve věku nad 54 let na celkovém počtu účastníků (25 b.),
 • sídlo žadatele ve strukturálně postižených regionech/krajích (10 b.),
  • jedná se o Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj,
 • vztah mezi celkovým počtem účastníků a celkovými způsobilými výdaji projektu (40 b.).
Výzva stanoví řadu dalších parametrů a podmínek. Rádi vám poskytneme bližší informace, případně prověříme adekvátnost programu pro plánované aktivity a pomůžeme s přípravou projektové žádosti.
Sdílet článek