Potvrzení o přechodném pobytu občana EU – poučení z koronavirového období

Volný pohyb osob je jedním ze základních principů fungování evropské integrace. Bez něj bychom si dnes těžko dokázali představit naše pracovní i soukromé životy. Většina z nás této možnosti využívá pouze pro turistické nebo krátkodobé pracovní účely. Mnoho občanů EU však pobývá v České republice dlouhodobě a nedávné uzavření hranic jim zkomplikovalo vstup na naše území.

Koronavirová krize nám ukázala, že výhody, které plynou ze společné integrace evropských států, nemusí být úplně jisté a stálé. Uzavřením vnitřních hranic se řada občanů jiných států Evropské unie, ať už pobývali na území České republiky nebo teprve přijížděli, dostala do často těžko řešitelné situace. Po dobu několika týdnů byl zakázán vstup na území České republiky všem, kdo nejsou jejími občany anebo nevlastní české pobytové oprávnění. Toto rozhodnutí zkomplikovalo život jak občanům EU, tak i jejich zaměstnavatelům, kteří si nemohli být jistí, kdy se tyto osoby navrátí nebo nastoupí do zaměstnání. Výše popsané situaci však bylo možné předejít získáním tzv. Potvrzení o přechodném pobytu. 

Zákon o pobytu cizinců výslovně stanovuje občanům EU, jejichž pobyt přesáhne 30 dnů, tzv. „ohlašovací povinnost“. Cizinec se do třiceti dnů od svého příjezdu musí dostavit na cizineckou policii, kde přihlásí místo svého pobytu na území (pokud cizincovu adresu úřadům nenahlásí ubytovatel). Cizinci si této povinnosti často vůbec nejsou vědomi. Existuje však i druhá možnost, jak ji splnit, která s sebou přináší řadu výhod. Tou je právě podání žádosti o Potvrzení o přechodném pobytu. Tento dokument, který více než pobytové oprávnění představuje oficiální potvrzení přechodného bydliště na území ČR, vydává Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.  

Kromě splnění ohlašovací povinnosti může potvrzení výrazně ulehčit řešení některých běžných životních záležitostí, jako jsou například žádosti o parkovací oprávnění v modrých zónách, hypotéky a úvěry nebo koupě či registrace vozidla.  

Nad všemi těmito výhodami však stojí skutečnost, že držitel potvrzení získává status osoby s českým pobytovým povolením. V budoucnu nelze vyloučit možnost opětovného uzavření vnitřních hranic Evropské unie v důsledku vývoje epidemie a umožnění jejich překračování pouze pro ty cizince, kteří jsou držiteli českých pobytových oprávnění. Vyřízení tohoto potvrzení, které se může zdát jen nedůležitou formalitou, proto může pomoci předejít nepříjemným situacím.  

Sdílet článek