Povolení ke zprostředkování zaměstnání komplikuje zaměstnávání cizinců

Loňská novela zákona o pobytu cizinců zakázala cizincům se zaměstnaneckou kartou změnit zaměstnavatele, bude-li jím agentura práce, respektive držitel licence ke zprostředkování zaměstnání. Patří mezi ně jak „pravé” agentury práce, tak subjekty zprostředkující zaměstnání jen výjimečně, ale i náborové agentury. Pro cizince i potenciální zaměstnavatele je to výrazná komplikace.

Ke klasickému agenturnímu zaměstnávání, tj. dočasnému pronajímání zaměstnanců klientům za úplatu, ale i k poskytování služeb v oblasti recruitmentu, je potřeba vyřídit si platné povolení ke zprostředkování zaměstnání. To vydává Generální ředitelství Úřadu práce České republiky. V České republice je k dnešnímu dni téměř 2 200 subjektů, které mají oprávnění zprostředkovávat zaměstnání. U většiny z nich je to jejich hlavní předmět podnikání – jde o tzv. agentury práce v pravém slova smyslu. 

Licencí ovšem disponují i společnosti, které tuto činnost vykonávají pouze okrajově vedle svého hlavního podnikání, případně si povolení uchovávají z dřívějška jen pro případ, že by je mohly v budoucnu využít. Zákonnou definici agentury práce navíc naplňují i společnosti, které se věnují recruitmentu nebo poradenské a informační činnosti v oblasti pracovních příležitostí.

Pro všechny tyto držitele licencí se od konce července 2019 podstatně ztížil proces náboru nových zaměstnanců z řad cizinců. Od tohoto data totiž novela zákona o pobytu cizinců zakazuje, aby držitel zaměstnanecké karty (tj. povolení nezbytného k výkonu práce cizince v České republice) změnil zaměstnavatele nebo nastoupil na novou pozici, bude-li budoucím zaměstnavatelem agentura práce. Tato změna regulace měla zřejmě mířit jen na agentury práce v pravém slova smyslu. Novela ale nerozlišuje, zda je zprostředkování zaměstnání hlavním či pouze okrajovým předmětem činnosti subjektu, který povolení získal, případně zda jde jen o náborovou společnost. Možnost změny zaměstnavatele cizince paušálně zapovídá všem „agenturám práce“ a těmi se dle zákona o zaměstnanosti rozumí všichni držitelé povolení.

V tuto chvíli zákonodárci o zrušení nebo alespoň zúžení přísného zákazu neuvažují. Doporučujeme proto před zahájením procesu změny zaměstnavatele prověřit, zda jste držitelem povolení ke zprostředkování zaměstnání. Pokud uvažujete o vyřízení této licence, zvažte, zda je pro vás skutečně nezbytná. Můžete se totiž vystavit riziku, že nebudete moci přijmout potenciálního kandidáta, který je držitelem zaměstnanecké karty.

Sdílet článek