Právo
17. 8. 2017

Právní elektronický systém pro podnikatele

Poslanecká sněmovna v současnosti projednává návrh novely zákona o Hospodářské komoře ČR, jejíž součástí je tzv. Právní elektronický systém neboli PES. Jeho cílem je přispět k zpřehlednění podnikatelského prostředí v České republice. PES bude na jednom webovém portálu soustředit a přístupnou formou prezentovat povinnosti podnikatelů.

Linda Kolaříková
Jakub Kolda

Hlavními impulsy pro vytvoření PES jsou nepřehlednost, nesrozumitelnost a neustálé změny právního rámce podnikání v České republice. PES má napomoci tyto překážky zmírnit. Poskytne podnikateli možnost si jednoduchým způsobem zkontrolovat, které konkrétní povinnosti se týkají právě jeho, jakým způsobem je může splnit, a jaké sankce mu potenciálně hrozí v případě nesplnění.

Komplexní systém bude podle návrhu zahrnovat jak povinnosti vyplývající ze stávajících předpisů, tak i z těch nově vznikajících. Již samotný návrh novely obsahuje seznam právních předpisů, které má vláda posoudit do konce roku 2018 a sestavit z nich soupis povinností k zanesení do PES. Seznam zbývajících předpisů bude vytvořen do konce roku 2022. Při přípravě budoucích právních předpisů bude nově stanovena povinnost přiložit již k návrhu předpisu přehled navrhovaných právních povinností. Na efektivitě PES přidává ustanovení, které orgánům veřejné moci zakazuje ukládat sankce za nesplnění povinností, které nebudou uvedeny v příloze příslušného právního předpisu.

Správu PES návrh svěřuje do gesce Hospodářské komory ČR. Ta za tímto účelem obdrží i odpovídající oprávnění, např. právo na poskytnutí údajů z registru osob. Na základě informací obdržených z registru osob bude PES poskytovat každému podnikateli informace přizpůsobené na míru jeho potřebám a podnikatelským činnostem. V návrhu se počítá s ročním poplatkem za užívání služeb PES, který by neměl přesáhnout 1 000 Kč.

Návrh novely zavádějící PES předložili poslanci napříč politickým spektrem, proto lze očekávat, že bude schválen i po podzimních volbách do Poslanecké sněmovny. Pro podnikatele bude pravděpodobně nejdůležitější samotný vzhled webového portálu, snadná přístupnost a snížení administrativní zátěže.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign