Zpět na výpis

Preventivní restrukturalizace – nové řešení pro podniky ve finančních potížích

Senát v srpnu schválil návrh zákona o preventivní restrukturalizaci. Zákon má pomoci podnikatelům předejít úpadku a umožnit jim řešit závažné finanční potíže včas a bez účasti veřejnosti.

Nový zákon s více než ročním zpožděním transponuje evropskou směrnici a zavádí do českého právního řádu institut preventivní restrukturalizace, který v něm prozatím chyběl. Možnosti podniků řešit své finanční potíže dosud upravoval pouze insolvenční zákon prostřednictvím reorganizace nebo konkurzu. Předpokladem uplatnění těchto nástrojů je však úpadek dlužníka, případně alespoň stav hrozícího úpadku.

Cílem preventivní restrukturalizace je naopak včasné řešení ekonomických potíží, které má předejít úpadku a zachovat a obnovit provozuschopnost podnikatelova závodu. Preventivní restrukturalizace je zahájena vytvořením sanačního projektu a následně podrobnějšího restrukturalizačního plánu zahrnujícího ekonomickou strategii restrukturalizace, úsporná opatření a návrh řešení, který podnikatel zkonzultuje s klíčovými věřiteli.

Sanační projekt a restrukturalizační plán se s ohledem na mimořádně citlivý obsah a podrobné údaje o podnikateli a jeho obchodním závodu nebudou zveřejňovat. Na rozdíl od insolvenčního řízení, jehož průběh je celistvě a podrobně zaznamenáván do veřejného insolvenčního rejstříku za účasti všech věřitelů, preventivní restrukturalizace umožňuje podnikateli vyřešit celý proces pouze s vybranými věřiteli za zavřenými dveřmi a udržet citlivé informace o svém podnikání „pod pokličkou”. Díky preventivní restrukturalizaci se tak maximálně omezí dopady negativní publicity jinak spojené s insolvencí a také negativní psychologický efekt úpadku.

Oproti reorganizaci, která je přípustná pouze pro podniky s více než 50 zaměstnanci nebo s obratem přesahujícím 50 mil. Kč, umožní preventivní restrukturalizace řešit své finanční obtíže více subjektům. Zákon nabyde účinnosti následující den po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Máte dotaz? Napište nám.

Vybrané otázky zodpoví naši odborníci v Audiodaňovkách.

Zeptejte se nás