Právo
2. 4. 2019

Převod garážového stání opět bez předkupního práva?

Vláda schválila a předložila Parlamentu další novelu občanského zákoníku. Mimo jiné má zakotvit výjimku z předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu na nemovité věci pro některé případy v bytovém spoluvlastnictví. Navrhovaná účinnost je od 1. ledna 2020.

Ladislav Vajdík

Není to tak dávno, co zákonodárce do českého právního řádu vrátil staronový institut předkupního práva k nemovitým věcem ve spoluvlastnictví. To však přineslo značné komplikace zejména v případech, kdy byla ve spoluvlastnictví jednotka s vymezenými garážovými stáními (popř. sklepními kójemi), které obvykle souvisí s vlastnictvím jiné jednotky. 

Garážová jednotka bývá zpravidla ve spoluvlastnictví vyššího počtu osob, a proto je realizace předkupního práva v souladu se zákonem prakticky nemožná. Aby se prodávající vyhnuli riziku, že jiný spoluvlastník využije svého překupního práva, docházelo v transakční dokumentaci mnohdy ke složitým konstrukcím. Například se u parkovacího stání nadhodnotila kupní cena nebo se zatížilo užívacím právem. To s sebou mohlo nést vyšší daňovou zátěž účastníků transakce.

Nově by se předkupní právo nemělo uplatnit v případě převodu spoluvlastnického podílu na nebytové jednotce (resp. na nemovité věci, která funkčně souvisí s nemovitou věcí rozdělenou na jednotky), avšak pouze za předpokladu, že takovýto podíl je převáděn spolu s další jednotkou (ať již bytovou či nebytovou), s níž funkčně souvisí. 

Tedy pokud se bude po 1. lednu 2020 spoluvlastnický podíl na garáži převádět spolu s jednotkou, se kterou funkčně souvisí, nemusí prodávající nabízet ostatním spoluvlastníkům garáže svůj podíl. Pokud se bude převádět pouze podíl na garáži nebo na bytové jednotce, princip předkupního práva zůstane zachován.       

 

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign