Přístup Francie k regulaci krátkodobých pronájmů schválil i SDEU

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) posvětil ustanovení francouzského práva, které v určitých lokalitách vyžaduje předchozí povolení krátkodobého nájmu místními úřady, typicky u nájmů zprostředkovávaných skrze digitální platformy.

Zatímco předchozí rozsudek Airbnb (C-390/18) řešil přípustnost regulace ve vztahu k zprostředkující platformě, zářijový rozsudek SDEU ve spojených věcech Cali Apartments (C-724/18 a C-727/18) míří na regulaci dopadající přímo na poskytovatele ubytování. 

Největší úskalí francouzské regulace spočívalo v tom, že získání úředního souhlasu bylo podmíněno souběžnou přeměnou nebytových prostor na prostory určené k (dlouhodobému) bydlení. 

Rozsudek do značné míry vychází ze stanoviska českého generálního advokáta Michala Bobka. Posuzovaný případ dle SDEU spadá pod úpravu směrnice o službách. Zároveň veřejný zájem – v tomto případě na dostupném dlouhodobém bydlení – může ospravedlnit podobné zásahy státu. Detailní argumentace rozsudku ovšem zdůrazňuje, že je na vnitrostátní soudech, aby pečlivě dohlížely na přiměřenost takto diskrečních pravomocí úřadů. 

Dané odvětví na evropské úrovni v budoucnu zasáhne mimo jiné i připravovaný balíček předpisů týkajících se digitálních služeb Digital Services Act

Sdílet článek