Zpět na výpis

Prodloužení dočasné ochrany pro ukrajinské občany o další rok

Jelikož ruská invaze na území Ukrajiny stále trvá a návrat pro ukrajinské občany zpět do vlasti není bezpečný, vláda navrhuje prodloužit institut dočasné ochrany o další rok, a to do 31. března 2025. V současné době končí plošná platnost vízových štítků s dočasnou ochranou 31. března 2024 a pokud její držitelé budou chtít na území ČR nadále pobývat, budou si muset o prodloužení dočasné ochrany znovu zažádat.

Způsob prodloužení dočasné ochrany by měl být totožný jako v roce 2023, tedy prostřednictvím online registrace a rezervace termínu k vylepení vízového štítku přes objednávací systém pro cizince (FRS).

V případě zájmu o prodloužení dočasné ochrany se bude muset cizinec nejpozději do 15. března 2024 zaregistrovat výlučně prostřednictvím FRS. Registrace bude dokončena zasláním potvrzení na e-mail, který cizinec uvede v registračním formuláři. Potvrzení bude obsahovat termín a pracoviště, na které se má dostavit k vyznačení vízového štítku pro prodloužení dočasné ochrany.

Oproti dosavadnímu procesu bude nutné nově doložit doklad o ubytování na území ČR, kterým je udělen souhlas cizinci s ubytováním, s úředně ověřeným podpisem vlastníka nemovitosti nebo oprávněného uživatele nemovitosti na tomto dokladu. Dle návrhu novely bude nutné doklad o ubytování doložit při osobní návštěvě za účelem vyznačení vízového štítku i v případě, že se bydliště cizince od minulého prodloužení nezměnilo.

V případě, že se cizinec do 15. března 2024 nezaregistruje k prodloužení dočasné ochrany, tato uplynutím 31. března 2024 zanikne. Zároveň pokud se cizinec do 30. září 2024 nedostaví k vyznačení vízového štítku na přidělené pracoviště ministerstva vnitra, dočasná ochrana zanikne 30. září 2024.

Prodloužení dočasné ochrany zároveň zachová současné výhody jako volný přístup na trh práce, podporu se zajištěním ubytování nebo finanční podporu. Novela přináší nový institut asistovaného návratu do domovské země na žádost cizince. Negativem i nadále zůstává skutečnost, že ani tento návrh novely zákona nepočítá s umožněním sekundární migrace držitelům dočasné ochrany vydané v jiném členském státě, i když v připomínkovém řízení se tato otázka otevřela.

Legislativní proces ještě není u konce, a proto nelze vyloučit, že finální znění zákona oproti aktuálně schválenému textu případně dozná změn.