Program COVID III podpoří podniky do 500 zaměstnanců

Vláda vyhlásila 18. května 2020 program COVID III. Cílem je podpořit podnikatele, jejichž ekonomické aktivity byly omezeny v důsledku výskytu COVID-19 a s tím spojených opatření. Přestože se jedná o třetí vlnu podpory COVID, je zde hned několik zásadních rozdílů oproti předchozím programům.

Nejedná se o podporu pouze pro malé a střední podniky, ale i pro velké firmy, a to až do 500 zaměstnanců (počet zaměstnanců by se měl prokazovat za každého žadatele zvlášť). O úvěry mohou žádat podniky z celé ČR, nejen ty mimopražské. Mění se i způsob podávání žádosti. V prvních dvou vlnách kontaktoval podnik přímo ČMZRB, zatímco ve vlně třetí si bude muset firma úvěr předjednat u své komerční banky a ta pak dokončí žádost s ČMZRB. Vláda poskytne na COVID III záruky ve výši 150 miliard Kč, což při 30 % ručení znamená, že v programu budou pro podniky připraveny úvěry v celkové výši 500 miliard Kč. 

Konkrétní parametry úvěru se liší podle velikosti podniku. V případě podniku do 250 zaměstnanců bude u individuální půjčky státní záruka ve výši 90 % jistiny, u firem do 500 zaměstnanců to bude 80 % jistiny. V obou případech je maximální výše úvěru 50 milionů s dobou ručení až tři roky. 

Podpora COVID III je určena k úhradě provozních výdajů, jako jsou například mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur nebo pořízení zásob a materiálu. Pokud máte zájem o pomoc s přípravou žádosti, neváhejte nás kontaktovat.  

Sdílet článek