Prominutí DPH na dodání vakcín, testů na COVID-19 a respirátorů

Ministryně financí rozhodla o prominutí DPH za dodání diagnostických zdravotnických prostředků in vitro pro testování na onemocnění COVID-19 a očkovací látky proti němu. Rozhodnutí je platné od 16. prosince 2020 do 31. prosince 2022 a bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 35/2020. Dále bylo rozhodnuto o prominutí DPH při dodání respirátorů a filtračních polomasek v období od 3. února 2021 do 3. dubna 2021. 

Obě rozhodnutí o prominutí se vztahují pouze na DPH na výstupu u dodání zboží, u kterého vzniká povinnost přiznat daň ke dni uskutečnění plnění. Jedná se tedy například o lokální prodeje. Nevztahují se na pořízení zboží z jiného členského státu nebo na dovoz zboží, kde také vzniká povinnost přiznat DPH.  

Prominutí platné od prosince 2020 se týká pouze očkovacích látek proti onemocnění COVID-19, které jsou schválené Evropskou komisí nebo příslušným členským státem. U diagnostických přípravků se pak DPH promíjí jen u dodání těch, které jsou ve shodě s příslušnými požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES nebo nařízení 2017/746 a s dalšími právními předpisy EU.  

V souvislosti s rozhodnutím o prominutí DPH z prosince 2020 vydalo Generální finanční ředitelství informaci, kde aplikaci prominutí blíže vysvětluje. Například uvádí, jak by správně měl vypadat daňový doklad, který plátce vystavil k dodání vyjmenovaného zboží v režimu prominutí. Doporučuje na tomto daňovém dokladu přímo uvést informaci, že „daň byla prominuta rozhodnutím MF“, poté už daňový doklad nemusí obsahovat sazbu DPH ani její výši. 

Dalším rozhodnutím platným od 3. února 2021 se promíjí DPH u dodání filtračních polomasek a respirátorů, pokud jsou výrobcem určeny k ochraně uživatele. Opět i zde platí, že se DPH promíjí jen u dodání těch, které jsou ve shodě s příslušnými požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady a dalšími právními předpisy EU. To znamená, že toto prominutí se nevztahuje mimo jiné např. na různé typy roušek ušitých doma nebo komerčních roušek vyrobených z bavlny a jiných materiálů.  

U výše zmíněných plnění zůstává zachován nárok na odpočet na vstupu, ale na výstupu se DPH aplikovat nebude. V návaznosti na tento postup u prodejce nebude mít zákazník možnost nárokovat odpočet z nákupu testovacích produktů, očkovacích látek či respirátorů. 

Pro úplnost uvádíme, že v minulosti ministryně financí také rozhodla o prominutí DPH za bezúplatné dodání vymezeného zboží nebo bezúplatné poskytnutí služby pro vybrané subjekty, nicméně toto prominutí bylo platné pouze v období od 1. října 2020 do 31. prosince 2020 a jeho prodloužení nebylo k datu uzávěrky tohoto článku schváleno. 

Nevíte-li si rady, jak postupovat, jak v praxi aplikovat prominutí DPH, jak vystavovat příslušné doklady či jak takové dodání zboží deklarovat? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme. 

Sdílet článek