Právo
13. 10. 2017

Protiústavní PES

V minulém vydání Aktualit jsme vám stručně představili návrh novely zákona o Hospodářské komoře ČR, jejíž součástí je tzv. Právní elektronický systém neboli PES. Dnes vám přiblížíme některé jeho nedostatky.

Martin Hrdlík
Linda Kolaříková

Návrh zákona prošel jako sněmovní tisk č. 1089 Poslaneckou sněmovnou a míří k projednání v Senátu. Přestože vláda k němu již v květnu zaujala neutrální stanovisko, zároveň zmínila některé zásadní výhrady, jejichž zohlednění marně očekávala v průběhu sněmovního projednávání.

Podstatou nové úpravy má být vytvoření elektronického systému soustředícího povinnosti podnikatelů, které tak budou přehlednější. Ač takový záměr je jistě třeba uvítat, navržený způsob realizace obsahuje několik zásadních problematických bodů.

Vláda upozorňuje především na nesoulad s ústavním řádem: příkladem může být porušení principu rovnosti, jelikož současné znění návrhu neodůvodněně zvýhodňuje podnikatele vůči nepodnikajícím osobám. Také údajně porušuje princip dělby moci a zasahuje do zákonodárných práv Senátu i vlády a samosprávy obcí a krajů. Zmíněna je rovněž absence informací o povinnostech vyplývajících z přímo aplikovatelných předpisů EU a mezinárodního práva. Novele dále vytýkají řadu dalších, i když již spíše formálních nedostatků.

Spolu s původním návrhem zákona proto do Senátu míří i dopis podepsaný právníky a zákonodárci, navazující na stanovisko vlády a upozorňující na sporné aspekty. Nezbývá tedy než vyčkat, jak se s nimi senátoři popasují.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign