První Country-by-Country reporty jsou odevzdané, a co bude dál?

První vlna Country-by-Country Reportingu (CbCR) je za námi. Každá skupina, která měla povinnost zprávu podat, musela poskytnout ve zvláštním formuláři vybrané finanční a nefinančních údaje za celou skupinu v rozdělení dle jednotlivých jurisdikcí.

Z pohledu podniků jde o dodatečnou administrativní zátěž. Stěžejní otázkou proto zůstává: jak využijí data daňové správy? BEPS Akční plán 13, na základě kterého se Country-by-Country Reporting implementoval, hovoří pouze o tom, že údaje budou správci daně sloužit k základnímu ověření správnosti převodních cen. Co si pod tím představit? 

Odpověď by nám mohl nabídnout manuál pro správce daně vydaný OECD v září 2017. Materiál je volně přístupný na stránkách OECD. Zřejmě nikoho nepřekvapí, že správce daně by podle manuálu měl ze získaných údajů vypočítat klíčové ukazatele, které by mu následně pomohly indikovat případná rizika v oblasti převodních cen. Mezi tyto klíčové indikátory řadí manuál např. tržby přepočtené na počet zaměstnanců, výsledek hospodaření před zdaněním přepočtený na zaměstnance či efektivní sazbu daně. 

Z agresivního daňového plánování může být podezírána skupina, jejíž konkrétní poměrové ukazatele umisťují skutečné zdanění do zemí se zvýhodněnými daňovými režimy. Manuál rovněž správcům daně doporučuje analyzovat, zda skupina nevykazuje významné výnosy bez podstatné činnosti nebo v rozporu s hodnotovým řetězcem skupiny v určité jurisdikci, případně zda vývoj hodnot není v rozporu s vývojem trhu. Dále metodika doporučuje ověřovat, zda umístění nehmotných aktiv a souvisejících výnosů není odděleno od příslušných obchodních aktivit, porovnání změn v čase, například změn ve struktuře skupiny a umístění aktiv. 

Podstatným metodickým doporučením ke zpracování dat je, že Country-by-Country Reporting nemá sloužit k výpočtu vlastních úprav základu daně u kontrol převodních cen. Takové doporučení je jistě potěšující, neboť na základě agregovaných dat nelze činit žádné závěry ohledně nastavení převodních cen v konkrétních obchodních vtazích.

Podle časové osy uvedené v manuálu by k výměně informací z reportingu mělo dojít do patnácti měsíců po konci obchodního roku skupiny. Tento údaj rámcově odpovídá informacím české daňové správy, která očekává, že k první výměně dat mezi daňovými správami z celého světa by mělo dojít až v červnu letošního roku. 

Metodika české daňové správy nebyla zveřejněna, zřejmě se však nebude významně odlišovat od manuálu OECD. Momentálně nezbývá než si počkat. V mezičase může společnost data, která byla do CbCR uvedena na základě publikovaného manuálu, interpretovat sama a získat tak o své skupině stejný obrázek, jakým pak bude disponovat správce daně. 

Sdílet článek