Regulace AML: hrozí likvidační pokuty až 130 milionů Kč

Na povinné osoby dle zákona AML čekají nové povinnosti. Za jejich porušení přitom mají hrozit drakonické pokuty, které mohou být zejména pro menší společnosti likvidační. Právní úprava sankcí v oblasti opatření proti praní špinavých peněz tak kopíruje trend z ostatních oblastí regulace. Je nicméně otázkou, zda zvýšení maximálních sazeb pokut přinese zlepšení. Ministerstvo financí by nyní mělo předložit zákony vládě.

První navrhovanou novinkou je zavedení zesílené kontroly klienta. Povinnost provést tuto proceduru dopadne nově na všechny povinné osoby a bude stanovena přímo v zákoně. Nyní ji upravuje jen vyhláška České národní banky a týká se pouze osob, nad kterými ČNB vykonává dohled. Povinné osoby v rámci zesílené kontroly budou muset zjišťovat doplňující informace o skutečném majiteli, ověřovat je z více nezávislých zdrojů nebo získat souhlas člena statutárního orgánu pro navázání obchodního vztahu s rizikovým klientem. 

Dalším novým úkolem pro povinné osoby je oznamování nesouladu mezi dokumenty poskytnutými klientem a zápisem v evidenci skutečných majitelů. Povinné osoby upozorní klienty na tuto nesrovnalost. V případě, že ji klient do třiceti dní nenapraví, předají tuto informaci společně s podklady soudu vedoucímu evidenci skutečných majitelů, ve které je klient zapsán. Za nesplnění této oznamovací povinnosti může být povinné osobě uložena pokuta až do výše 1 milionu korun.

Dopad budou mít nová opatření také na povinné osoby náležející do skupiny. Ty budou muset uplatňovat i skupinové strategie a postupy. Pokud nebyly vytvořeny a při opakovaném porušení tohoto ustanovení hrozí povinné osobě ze skupiny pokuta až do výše 30 milionů korun, finančním institucím pak až do výše 130 milionů korun. Tato hranice se může dále zvýšit v případě, že povinné osoby získaly tímto jednáním prospěch. Vedle pokut zahrnuje novela i další typy sankcí, nejpřísnější z nich bude zákaz činnosti.  

Všechny povinné osoby také budou muset písemně určit člena statutárního orgánu, který bude odpovědný za plnění povinností vyplývajících ze zákona AML. V případě, že tak neučiní, se obdobně vystaví riziku pokuty, a to opět ve výši 30 milionů, respektive 130 milionů korun u finančních institucí. 

Sdílet článek