Revoluce v AML se dotkne všech právnických osob

S blížícím se datem pro implementaci V. směrnice AML v České republice se rozběhla příprava transpozičních zákonů, které mají novelizovat mimo jiné zákon AML (253/2008 Sb. – Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu). Jaké nové povinnosti směrnice povinným osobám a ostatním společnostem přináší?

První novinkou, která zasáhne všechny právnické osoby, je zavedení sankcí za neoznámení skutečného majitele. Ty musí být účinné, přiměřené a mají mít odrazující účinek. Zatímco doposud bylo v teoretické rovině možné využít pouze obecná ustanovení zákona o přestupcích, nová úprava bude konkrétnější. Rejstřík skutečných majitelů bude nově přístupný veřejnosti.

Hlavní změny dopadnou na finanční instituce. Ty budou muset zavést taková opatření, aby předešly akceptování plateb uskutečněných s anonymními předplacenými kartami vydanými ve třetích zemích, které nesplňují pravidla srovnatelná s předplacenými kartami vydanými v EU. Pro ně bude nastaven transakční limit. Členské státy mají také možnost karty z třetích zemí úplně zakázat.

Další novinka se týká oblasti virtuálních měn. Chystá se změna jejich definice. Směnárny virtuálních měn za měny s nuceným oběhem i poskytovatelé virtuálních peněženek se budou muset registrovat.

Na finanční instituce čeká také výrazné zpřísnění pokut. Za spáchání přestupku závažným způsobem, opakovaně nebo soustavně jim bude nově možné dát pokutu až do výše 130 000 000 Kč nebo jim může být zakázána činnost. Tyto sankce mají postihovat celou škálu přestupků – od neoznámení podezřelého obchodu přes chybějící skupinové strategie, až po nesplnění povinnosti odložit vyhovění příkazu klienta.

Zavádí se nová překážka výkonu živnostenské činnosti účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence. Tu nebude moci vykonávat právnická osoba v případě, že její skutečný majitel byl pravomocně odsouzen za trestný čin, který souvisí s výkonem této činnosti. Obdobné opatření má platit také vůči skutečným majitelům společností provozujících advokacii, audit nebo daňové poradenství. Zde ale bude vyžadována úplná bezúhonnost skutečného majitele.

V současné době je těžké předjímat konkrétní podobu změn, které přinese novela zákona AML a související legislativy. Z textu V. směrnice AML a ze zveřejněných návrhů je ale jasné, že se pravidla v této oblasti znovu zpřísní. Hlavní dopad budou mít změny opět na finanční instituce, ale nevyhnou se jim ani ostatní podnikatelé.

Sdílet článek