Rozdílná platnost povolení u rodinných příslušníků zahraničních zaměstnanců

Česká republika, podobně jako mnoho dalších států světa, umožňuje relokovat společně se zaměstnancem i jeho nejbližší rodinné příslušníky, nejčastěji manžela/ku a děti. Z dlouhodobého hlediska volí cizinci tuto možnost velmi často, jelikož se nechtějí odloučit od nejbližší rodiny. Nezbytným krokem je ale podání žádosti o dlouhodobý pobyt. Sezónní zaměstnání ani krátkodobá pracovní vyslání tuto možnost nenabízejí.

Podmínkou relokace společně s hlavním žadatelem (zaměstnancem) je získání rodinného víza. Žádost se podává na zastupitelském úřadě České republiky v daném státě a jeho platnost je limitovaná dobou jednoho roku. Vízum samotné je „pouhým“ štítkem v pase. Když rodinný příslušník chce pobyt na území ČR prodloužit, žádá v České republice o dlouhodobý pobyt za účelem sloučení s rodinou. Po schválení žádosti obdrží pobytovou kartu podobnou českému občanskému průkazu. Ta je vždy vázaná na povolení hlavního žadatele, nelze ji tak vydat samostatně. Držiteli přináší mnohé výhody, zejména možnost volného přístupu na český pracovní trh. Karta se vydává s platností až na dva roky, přičemž platnost zpravidla kopíruje povolení hlavního žadatele (např. držitele zaměstnanecké karty).

Aktuálně jsme zaznamenali změny v přístupu při udělování dlouhodobých pobytových oprávnění, které přináší i některé komplikace. Jednou z nich je odpoutání platnosti povolení rodinného příslušníka od povolení hlavního žadatele. Dříve byla povolení pro dlouhodobé pobyty rodinných příslušníků vydávána tak, aby platnost povolení celé rodiny byla sjednocena, i kdyby to znamenalo vydání prvního povolení rodinného příslušníka na dobu kratší než jeden rok. Vyřizování následných prodloužení pobytových oprávnění tak bylo jednodušší – celá rodina si hlídala jen jeden termín, žádosti všech členů rodiny bylo možné vyřídit v rámci jedné návštěvy na ministerstvu vnitra. To však nyní ve většině případů uděluje povolení k dlouhodobému pobytu s minimálně roční platností, v důsledku čehož se období platnosti povolení může u jednotlivých rodinných příslušníků lišit.

Tato změna odpovídá základnímu principu dlouhodobého pobytového oprávnění, tj. předpokladu minimálně roční platnosti. Delší platnost může být výhodou, ale v případě vícečlenné rodiny se znásobí počet nutných návštěv úřadů i riziko, že si držitel o prodloužení platnosti povolení včas nezažádá. Proto je vždy nutné kontrolovat platnost každého povolení zvlášť.

Sdílet článek