Rozšířená informační povinnost vůči správci daně v Senátu

Poslanecká sněmovna schválila na samém začátku jara novelu daňového řádu, která rozšiřuje informační povinnost vůči správci daně z finančních institucí také na advokáty a daňové poradce. Návrh novely a pozměňovací návrhy některých poslanců vyvolaly bouřlivé reakce zejména ze strany profesních komor. Některé pozměňovací návrhy byly schváleny a novela nyní čeká na vyjádření Senátu a podpis prezidenta.

Novela daňového řádu kromě implementace evropské směrnice DAC 5 (zajišťující přístup k údajům zjištěným podle zákona AML) rozšiřuje informační povinnost bank. Původní znění návrhu z ledna tohoto roku doznalo určitých změn. Správce daně by nakonec neměl mít přístup k údajům o internetovém bankovnictví a dalších službách vzdáleného přístupu k účtu a jejich využití, ani k identifikaci zařízení používaných pro tyto služby. Nově budou správci daně dostupné informace o zmocněncích, osobách, které prostředky na účet vložily, o příjemcích plateb a zřízených bezpečnostních schránkách. 

Podle nové informační povinnosti povinných osob podle zákona o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (zákon AML) si správce daně bude od různých subjektů moci vyžádat veškeré údaje získané při identifikaci a kontrole klienta, a to včetně souvisejících písemností a informací o způsobu jejich shromažďování.

Původní návrh omezoval tuto novou informační povinnost u některých profesí (konkrétně advokátů, notářů, daňových poradců, auditorů a exekutorů) jen na účely mezinárodní správy daní. Značný mediální ohlas vzbudil pozměňovací návrh podaný ve druhém čtení, který požadoval její rozšíření i na tuzemskou správu daní u daňových úniků přesahujících půl milionu korun. Zejména Česká advokátní komora návrh kritizovala, podle ní představovalo prolomení advokátní mlčenlivosti rozpor s ústavním pořádkem. Tento kontroverzní pozměňovací návrh nakonec schválen nebyl.

Navrhovaná informační povinnost vybraných profesí tak zůstane omezená na mezinárodní spolupráci při správě daní. V detailu však přeci jen doznala určitých změn. Podle schváleného návrhu bude s uvedenými profesemi komunikovat výhradně Generální finanční ředitelství. Nové přechodné ustanovení navíc informační povinnost advokátů, notářů, daňových poradců, auditorů a exekutorů omezuje jen na údaje a dokumenty získané po účinnosti novely. U finančních institucí bude správce daně moci pátrat i zpětně.

Sdílet článek