Zpět na výpis

Ručí člen statutárního orgánu za nezaplacené DPH?

Generální advokátka Juliane Kokott se v nedávné době zabývala otázkou, zda obecné solidární ručení statutárního orgánu spadá do působnosti směrnice o DPH (kvůli neschopnosti společnosti uhradit svůj dluh na DPH). Vyjádřila se také k tomu, jestli může vnitrostátní úprava nařizovat přímé ručení člena představenstva, který se chová nepoctivě, a v důsledku jeho chování není možné daň řádně vybrat.

Bulharský správní soud předložil Soudnímu dvoru Evropské unie (SDEU) předběžné otázky v následujícím případu: fyzická osoba nepovinná k dani, vykonávající činnost člena statutárního orgánu, záměrně a pravidelně navyšovala svou osobní odměnu za výkon funkce, a tím uvedla společnost do platební neschopnosti. Společnost tak nemohla dostát svým závazkům v oblasti DPH vůči bulharskému správci daně. Protože vnitrostátní bulharská úprava nařizuje v případě nepoctivého chování jednatele jeho přímé (akcesorické) ručení za dluh na jakékoliv nezaplacené dani, obrátil se bulharský správce daně přímo na člena statutárního orgánu společnosti. 

Bulharský správce se především tázal, jestli obecné solidární ručení statutárního orgánu spadá do působnosti směrnice o DPH. Generální advokátka dospěla k závěru, že svojí podstatou není předmětem směrnice o DPH, a proto projednávaná právní úprava nespadá do působnosti unijního práva. SDEU z tohoto důvodu nemá pravomoc ve věci rozhodnout. 

Dodala ovšem, že přímé ručení jednatele za nezaplacenou daň třetího subjektu není v rozporu se směrnicí o DPH ani není v nesouladu s ochranou finančních zájmů EU. Zároveň je podle ní nezbytné přijmout vnitrostátní úpravu, která má za účel odrazovat řídící orgány od nekalé činnosti a dosáhnout tak legitimního cíle, tj. vybrat daň do státního rozpočtu. Takové vnitrostátní ustanovení považuje za přiměřené a v souladu se zásadou proporcionality. V českých podmínkách bychom mohli situaci přirovnat k institutu „péče řádného hospodáře“.

Rozhodně bude zajímavé sledovat, jestli a případně jak se k případu vyjádří samotný SDEU.

 

Máte dotaz? Napište nám.

Vybrané otázky zodpoví naši odborníci v Audiodaňovkách.

Zeptejte se nás